Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatJose Berengueres är forskaren och affärsängeln som gillar trista idéer. Läs hans gästblogg!
Läs Åses inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Ingmari Cantzler

Ingmari Cantzler

Namn: Ingmari Cantzler

Titel/tjänst: Ekonomie doktor

Universitet/högskola/organisation: Excerptus Utveckling

E-postadress: ingmari.cantzler[at]telia.com

Webbsida: www.excerptus.se

Aktuella projekt:
 1. Teamutveckling. Entreprenöriella och skapande processer. Organisatorisk kreativitet.
 2. Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativiten inom konstarterna.
Tidigare projekt:
 1. Cantzler, Ingmari, (1992) Intervjuer med kvinnliga företagare i tre län, Nutek, R 1992:50
 2. Cantzler, Ingmari, (1996) Företagarroll i förändring, Nutek, R 1996:71
 3. Cantzler, Ingmari, (2000) I privat regi – att bedriva vård och omsorg i nya former, Nutek, R 2000:6
 4. Cantzler, Ingmari, (2002) Kooperativ äldreomsorg – en del i mångfalden, Svenska Kommunförbundet/ Landstingsförbundet
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Ingmari Cantzler, Leijon, Svante (2000): "Teambuilding in Small Business owned by women". Paper to “Entrepreneurship under difficult circumstances” 30th European Small Business Seminar, Gent, Belgien 20-22 September 2000, published in Seminar Proceedings, s 629-650, Vlerick Leuven Gent Management School
 • Ingmari Cantzler, Leijon, Svante (2005): "Teambuilding in Small Business Owned by Women". Team Performance Management, Volume: 11, Issue: 1-2, s 12-26
 • Ingmari Cantzler, Leijon, Svante (2007): "Teamoriented Women Entrepreneurs - a Way to Modern Management". Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume: 14, Issue: 4, s 732-746
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (1991): "Vad tycker kunden?", Liber
 • (2009): "Teamorienterat entreprenörskap - utveckling genom meningsskapande samarbete." Studentlitteratur
 • (2011): Cantzler, Ingmari, Teamudvikling - Introduktion til dynamisk teamledelse, Frydenlund.dk
 • (2016): Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativiten inom konstarterna. Norén & Slottner förlag. bokforlaget.com

Avhandlingstitel:
(2008): "Teamorienterade Entreprenörer – en studie av samarbete och utveckling i entreprenöriella team". Doktorsavhandling. Bokförlaget BAS, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(1998) "Företagarroll i förändring". Licentiatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

Nyckelord:
Teamutveckling. Teamledarskap. Entreprenöriella processer. Entreprenöriella team. Kreativitet. Organisatorisk kreativitet. Vardagslivets kreativitet.

 
Mest lästa artiklar nu