Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Ingmari Cantzler

Ingmari Cantzler

Namn: Ingmari Cantzler

Titel/tjänst: Ekonomie doktor

Universitet/högskola/organisation: Excerptus Utveckling

E-postadress: ingmari.cantzler[at]telia.com

Webbsida: www.excerptus.se

Aktuella projekt:
 1. Teamutveckling. Entreprenöriella och skapande processer. Organisatorisk kreativitet.
 2. Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativiten inom konstarterna.
Tidigare projekt:
 1. Cantzler, Ingmari, (1992) Intervjuer med kvinnliga företagare i tre län, Nutek, R 1992:50
 2. Cantzler, Ingmari, (1996) Företagarroll i förändring, Nutek, R 1996:71
 3. Cantzler, Ingmari, (2000) I privat regi – att bedriva vård och omsorg i nya former, Nutek, R 2000:6
 4. Cantzler, Ingmari, (2002) Kooperativ äldreomsorg – en del i mångfalden, Svenska Kommunförbundet/ Landstingsförbundet
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Ingmari Cantzler, Leijon, Svante (2000): "Teambuilding in Small Business owned by women". Paper to “Entrepreneurship under difficult circumstances” 30th European Small Business Seminar, Gent, Belgien 20-22 September 2000, published in Seminar Proceedings, s 629-650, Vlerick Leuven Gent Management School
 • Ingmari Cantzler, Leijon, Svante (2005): "Teambuilding in Small Business Owned by Women". Team Performance Management, Volume: 11, Issue: 1-2, s 12-26
 • Ingmari Cantzler, Leijon, Svante (2007): "Teamoriented Women Entrepreneurs - a Way to Modern Management". Journal of Small Business and Enterprise Development, Volume: 14, Issue: 4, s 732-746
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (1991): "Vad tycker kunden?", Liber
 • (2009): "Teamorienterat entreprenörskap - utveckling genom meningsskapande samarbete." Studentlitteratur
 • (2011): Cantzler, Ingmari, Teamudvikling - Introduktion til dynamisk teamledelse, Frydenlund.dk
 • (2016): Kreativitet. Vardagslivets kreativitet, kreativitet i företag och organisationer och kreativiten inom konstarterna. Norén & Slottner förlag. bokforlaget.com

Avhandlingstitel:
(2008): "Teamorienterade Entreprenörer – en studie av samarbete och utveckling i entreprenöriella team". Doktorsavhandling. Bokförlaget BAS, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(1998) "Företagarroll i förändring". Licentiatuppsats, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 

Nyckelord:
Teamutveckling. Teamledarskap. Entreprenöriella processer. Entreprenöriella team. Kreativitet. Organisatorisk kreativitet. Vardagslivets kreativitet.

 
Mest lästa artiklar nu