Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Christer Johansson

Christer Johansson

Namn: Christer Johansson

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

E-postadress: christer.johansson[at]liu.se

Aktuella projekt:
  1. "Ungas innovationskraft" Tillväxtverket & VINNOVA, följeforskare.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011) (Niklasson, L. & Norrman, C): "Entreprenörskap och företagande – Förutsättningar i projekt". En förstudie av socialfondsprojekt 2010. Rapport 85. Stockholm: Tillväxtverket.

Avhandlingstitel:
(2009): "Den ofrivilligt frivillige företagaren – starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation. Institutionen för Tema, Linköpings universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenörskap. starta eget bidrag. stöd till start av näringsverksamhet. sociala företag. sociologi.

 
Mest lästa artiklar nu