Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDet finns inget generellt facit för hur man gör affärer med amerikaner – tyvärr!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad?

Jaromir Korostenski

Namn: Jaromir Korostenski

Titel/tjänst: Universitetsadjunkt, doktorand

Universitet/högskola/organisation: Högskolan Kristianstad

Institution/avdelning: Sektion för lärande och miljö

E-postadress: jaromir.korostenski[at]hkr.se

Aktuella projekt:
  1. Implementering av EMS på universitet, ESD.
Tidigare projekt:
  1. Miljöledningssystem på SME.

Nyckelord:
hållbar utveckling. miljömanagement. operativ nivå HU.

 
Mest lästa artiklar nu