Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Olof Ejermo

Namn: Olof Ejermo

Titel/tjänst: Docent i innovationsekonomi

Universitet/högskola/organisation: Lunds universitet

Institution/avdelning: CIRCLE

E-postadress: olof.ejermo[at]circle.lu.se

Webbsida: www.circle.lu.se/staff/ejermo-olof

Aktuella projekt:
 1. Identifiering av uppfinnare: koppling av uppfinnare mot registerdata 1978-2011.
 2. Betydelsen av team för patentkvalitet.
 3. Miljöer och uppfinnare: hur forsknings- och innovationsmiljöer påverkar mängden uppfinningar i samhället
 4. Akademiska uppfinnare och entreprenörer: en undersökning av akademikers patentering, deras effekter på företagsbildning och deras produktivitet
Tidigare projekt:
 1. “Swedish inventors – an overview with emphasis on academia” report for The Swedish Agency for Growth Policy Analysis (Tillväxtanalys). Project that involved the creation of a large data base with matched inventors on register data.
 2. “Effects on small and medium sized enterprises from VINNOVA programs” funded by the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA). This project evaluated additionally effects from VINNOVA programs.
 3. “Hinders against commercialization of Swedish inventions” (Sparbanksstiftelsen Skåne).
 4. "Patents as innovation measurement", the Swedish Institute for Growth Policy Studies (ITPS).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Kander, A.): "Swedish Business Research Productivity," Industrial and Corporate Change, 20(4), s. 1081-1118.
 • (2011) (Kander, A. and Svensson Henning, M.): "The R&D-Growth Paradox Arises in Fast-Growing Sectors,” Research Policy, 40(5), s. 664-672.
 • (2009): "Regional Innovation Measured by Patent Data – Does Quality Matter?, ”H Industry & Innovation, 16(2), s. 141-165.
 • (2008) (Andersson, M.): “Technology Specialization and the Magnitude and Quality of Exports, ”H Economics of Innovation and New Technology, 17, s. 355-375.
 • (2006) (Karlsson, C.): "Interregional Inventor Networks as Studied by Patent Coinventorships HH,” Research Policy, 35(3), s. 412-430.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011) (Gråsjö, U.): "Invention, innovation and regional growth in Swedish regions", In Johansson, B., Karlsson, C. and Stough, R. (Eds.): Innovation, Technology and Knowledge: Their Role in Economic Development, London: Routledge.
 • (2011): "Svenska uppfinnare – nytt datamaterial och ny inblick i innovationsprocessen" [Swedish inventors – new data and insights into the innovation process], Report to the Swedish Agency for Growth Policy Analysis, Working paper/PM 2011:14.
 • (2010): "Trender i svensk forskningsproduktivitet" (In Swedish “Trends in Swedish Research Productivity”), In Braunerhjelm, P. (Ed.): En Innovationsstrategi för Sverige, Swedish Economic Forum Report.
 • (2010) (Bergman, K., Fischer, J., Hallonsten, O., Hansen, H.K. and Moodysson, J.): "Effects of VINNOVA Programmes on Small and Medium-sized Enterprises" - the cases of Forska&Väx and VINN NU, the Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (VINNOVA), Stockholm: VINNOVA Analysis VA 2010:09.
 • (2009) (Kander, A.): "The Swedish Paradox Revisited", In C. Karlsson, B. Johansson and R. Stough (Eds.): Entrepreneurship and Innovation in Functional Regions. Cheltenham, Edward Elgar.

Avhandlingstitel:
(2004): "Perspectives on Regional and Industrial Dynamics of Innovation". Ph.D. thesis: Jönköping International Business School.   (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Patent. Uppfinnare. Innovation. Forskning och utveckling. Företag. Handel. Regional innovation. Nätverk. Tillväxt. Teknologisk förändring.

 
Mest lästa artiklar nu