Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Susanne Urban

Susanne Urban

Namn: Susanne Urban

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Institutet för bostads- och urbanforskning

E-postadress: susanne.urban[at]ibf.uu.se

Webbsida: katalog.uu.se/empinfo/?id=N14-5

Aktuella projekt:
 1. Kompetens och kontakter. Betydelsen av olika typer av sociala relationer för etablering på arbetsmarknaden för unga med utländsk bakgrund. Företagande och högre utbildning som strategier på arbetsmarknaden.
 2. Strategies and Structures. A multi-disciplinary study of the preconditions for entrepreneurship among immigrants in Sweden.
Tidigare projekt:
 1. Extern utvärdering av lokala arbetsmarknadsprojekt i Norrköping och Linköping.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Klinthäll, M., Urban, S. (2016). The strength of ethnic ties: Routes into the labour market in spaces of segregation. Urban Studies, 53(1): 3-16
 • Urban, S., Schölin, T. (2016). Formal Education and New Openings for Self-Employment Amongst Foreign-Born Persons in the Swedish Healthcare Sector. Nordic Journal of Migration Research Epub ahead of print.
 • Klinthäll, M., Urban, S. (2014). Second-Generation Immigrants in the Small-Business Sector in Sweden. Journal of Immigrant & Refugee Studies, 12(3): 210-232
 • Urban, S. (2013). Restaurant work-experience as stepping stone into the rest of labour market: Entries to and exits from the restaurant sector among young people of immigrant beckgrounds in Sweden. Nordic Journal of Migration Research, 3(2).
 • Urban, S. (2012). University Education as a Compensation Strategy Among Second-Generation Immigrants. The international migration review, 46(4), 919-940.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Klinthäll, M., Mitchell, C., Schölin, T., Slavnić, Z., Urban, S. (2016). Invandring och företagande: Kunskapsöversikt 2016:7. Report. (Delmi Kunskapsöversikt)
 • Urban, S., Dahlstedt, M., Hertzberg, F., Ålund, A. (2016). Utbildning, arbete, medborgarskap: Strategier för social inkludering i den mångetniska staden. Umeå: Borea.
 • Schierup, C., Urban, S. (2016). Det beskurna medborgarskapet. I Magnus Dahlstedt, Fredrik Hertzberg, Susanne Urban och Aleksandra Ålund (red.) Utbildning, arbete, medborgarskap: Strategier för social inkludering i den mångetniska staden. Umeå: Borea.
 • Urban, S. (2015). Lokal sammanhållning mot segregation – varför då?. I Roger Andersson, Bo Bengtsson & Gunnar Myrberg (red.) Mångfaldens dilemman: Boendesegregation och områdespolitik, Malmö: Gleerups Utbildning AB. 183-200
 • Urban, S, Klinthäll, Martin (2010). ”Kartläggning och företagande bland personer med utländsk bakgrund i Sverige” i Engstrand, Åsa-Karin (red) Möjligheternas marknad. En antologi om företagare med utländsk bakgrund. Stockholm: Tillväxtverket.

Avhandlingstitel:
(2005): "Att ordna staden. Den nya storstadspolitiken växer fram." Avhandling. Stockholms universitet, Lund: Arkiv. 

Nyckelord:
Utlandsföddas företagande. Etniska nätverk. Segregation. Integration.