Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Daniel Yar Hamidi

Namn: Daniel Yar Hamidi

Titel/tjänst: Researcher

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad

Institution/avdelning:

E-postadress: daniel.yar[at]hb.se

Webbsida: www.hb.se

Aktuella projekt:
 1. "Innovationsdrivande styrelsearbete i SME"
  Projektet drivs vid CIRCLE, Lunds Universitet och med stöd från Vinnova.
  Första etappen i projektet fokuserar på kartläggning av prior art i området samt identifiering av Good practices i Europa och andra delar av världen.
 2. "Value Creating Board Leadership"
  Avhandlingsarbetets fokus är värdeskapande styrelseledarskap och teoribildning kring innovationsdrivande styrelsearbete och styrelseledarskap.
 3. "INOCAST—INOlabs in Central Asia for a Sustainable catalization of innovation in the knowledge Triangle"
  Innolabs in Central Asia for a Sustainable catalyzation of innovation in the knowledge triangle-INOCAST project develops throughout 36 months, starting on 1st December 2013 and ending on 31st November 2016.
  INOCAST project aims at addressing the need of Central Asian universities to develop a sustainable, built on experience and user-canter infrastructure for catalyzing innovation in the knowledge triangle.
  The main output of the project is expected to be the creation of fully operational Innovation Labs able to stimulate the commercialization of public research in a cost-efficient manner, responding to user needs and being context appropriate while building in previous experience and incorporating best practices into the design of products, processes and services. The Innolabs are envisaged to be viable in the long term and its structure and functioning principles replicable and customizable in other institutions, facilitating also the upbringing of an innovation and entrepreneurship culture.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Daniel Yar Hamidi; Wennberg, Karl; Berglund, Henrik. Journal of Small Business and Enterprise Development15.2 (2008): 304-320.
 • Yar Hamidi, D. and J. Gabrielsson (2012). Trends in Corporate Governance Research on Board Leadership: Implications for Research and Practice. EURAM. Rotterdam: 25.
 • Yar Hamidi, D. and J. Gabrielsson (2013). Board leadership and innovation in small entrepreneurial firms:Opening up the black box of leadership in the boardroom. RENT. Vilnius
 • Yar Hamidi, D. (2014). The external chairperson in entrepreneurial SMEs – changing perspectives on chairperson task performance in owner-managed entrepreneurial firms. RENT 2014. Luxemburg, RENT: 13.
 • Martina, R., J. Gabrielsson, et al. (2014). Entrepreneurial strategies in university spin-offs: Coping with uncertainties in the process of market creation. Advancing European Entrepreneurship Research: Entrepreneurship as a Working Attitude, a Mode of Thinking and an Everyday Practice. L. Gnan, H. Landström, L. Songini and M. Pellegrini. Charlotte, North Carolina, Information Age Publishing: 251-279.

Nyckelord:
Innovation. Board Leadership. Corporate Governance. Creativity. Entrepreneurship. Styrelsearbete. Styrelseledarskap. Bolagsstyrning. Styrelsearbete. Entreprenörskap.

Övriga meriter och information:
Former Director of Center for entrepreneurship at UB.
Former CEO of Inicia AB, a holding company, with utilization of research result as main task for the company.
Innovation Advisor.

 
Mest lästa artiklar nu