Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Jan Sundqvist

Namn: Jan Sundqvist

Titel/tjänst: Tekn lic

Universitet/högskola/organisation: Örebro universitet

Institution/avdelning: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-postadress: jan.sundqvist[at]bahnhof.se

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2004): "Low innovation among building material suppliers: The natural level of the trade?"
  • (2006) (Larsson, B. & Emmit, S.): "Component manufacturers’ perceptions of managing innovation." Building Research & Information. Vol 34(6). s. 552–564.
  • (2007) (Larsson, B. & Lindahl, G.): "Cooperation in the Building Sector between Building-Material Manufacturers and Contractors to Develop Products." The Australian Journal Of Construction Economics And Building. Vol 7, No 2. s 70 – 79.
  • (2008): "From Focus on Price to the Pyramid of Innovation, Information, Cooperation, Value and Trust: A success story of five Swedish building material manufacturers." The Australian Journal Of Construction Economics And Building.
  • (2004) (Sanner, L., and Larsson, B.): "Do the Material Suppliers use Information Technology less often or less efficiently than other Lines of Business?" Proceedings of 1st International Conference World of Construction Economics and Building, Toronto May 27 – 28, 2004
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2003) (Sanner, L., Eriksson, L.E., Kullberg, G., Ahlström Söderling, R., Wijkman, P. & Leigh, M.): "The Mapping of Business progress in Sweden." Nutek. Sweden. B 2003:5
  • (2002): "Insikter för Framgång." Örebro University, Sweden.

  • (2004): "Benchmarking – en tillgång för företaget. En Intervjustudie i Örebro län." Örebro University and EU strukturfonder. Sweden. 2004:1
  • (2004) (Sanner, L.): "Insikter för framgång: Benchmarking inom tillverkningsindustrin i Örebro län." Örebro University and EU strukturfonder. Sweden. 2004:2

  • (2004) (Sanner, L.): "Tillverkande företag som är framgångsrika är mer ”aktiva”." Det är stora skillnader mellan framgångsrika och mindre framgångsrika industriföretag, när det gäller hantering och användande av information. Örebro University and EU strukturfonder. Sweden. 2004:3

Licentiatuppsatstitel:
(2005): "Innovation Performance in Building Material Manufacturers." 

Nyckelord:
Innovation. utveckling. tillverkande företag.

 
Mest lästa artiklar nu