Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatInnan årsskiftet blev jag tillfrågad om att göra en kort framtidsspaning för 2018 till tidningen Starta och Driva Företag
Läs Magnus inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Tobias Fridholm

Tobias Fridholm

Namn: Tobias Fridholm

Titel/tjänst: Konsult

Universitet/högskola/organisation: Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group

Institution/avdelning:

E-postadress: tobias.fridholm[at]faugert.se

Webbsida: www.technopolis-group.com

Avhandlingstitel:
(2010): "Working Together: Exploring Relational Tensions in Swedish Academia." Doktorsavhandling. Uppsala universitet: Geografiska Regionstudier 84.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

 
Mest lästa artiklar nu