Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatSvenskarna ser sig själva som innovativa men det är tyvärr få som omvandlar idéerna till kommersiella företag
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Tobias Fridholm

Tobias Fridholm

Namn: Tobias Fridholm

Titel/tjänst: Konsult

Universitet/högskola/organisation: Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group

Institution/avdelning:

E-postadress: tobias.fridholm[at]faugert.se

Webbsida: www.technopolis-group.com

Avhandlingstitel:
(2010): "Working Together: Exploring Relational Tensions in Swedish Academia." Doktorsavhandling. Uppsala universitet: Geografiska Regionstudier 84.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

 
Mest lästa artiklar nu