Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Tobias Fridholm

Tobias Fridholm

Namn: Tobias Fridholm

Titel/tjänst: Konsult

Universitet/högskola/organisation: Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Group

Institution/avdelning:

E-postadress: tobias.fridholm[at]faugert.se

Webbsida: www.technopolis-group.com

Avhandlingstitel:
(2010): "Working Together: Exploring Relational Tensions in Swedish Academia." Doktorsavhandling. Uppsala universitet: Geografiska Regionstudier 84.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

 
Mest lästa artiklar nu