Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Peter Aronsson

Namn: Peter Aronsson

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet, Linnéuniversitetet

E-postadress: peter.aronsson[at]liu.se

Webbsida: www.aronsson.nl

Aktuella projekt:
  1. Kulturarv som lokal och regional utvecklingskraft.
  2. Musealized Landscapes: Imagined Inheritance and the Materialization of Identity.
  3. Linnaeus Centre for Cultural Economy and Regional Development.
Tidigare projekt:
  1. Peter Aronsson, Leksaker och företagande i småländsk tradition: Micki leksaker 1944-1994, Växjö 1994
  2. Peter Aronsson & Bengt Johannisson, (red.), Entreprenörskapets dynamik och regionala förankring, Växjö 2002
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2002) (Peter Aronsson, et al.): "Tillit eller misstro i småorternas land - en studie av social ekonomi i fem län", Växjö.
  • (2003): "Historiens brunn -- kulturarvet som ok, spann eller vatten för samhällsbygget?", Gösta Blücher and Göran Graninger, (red.), Hur djup är kulturens brunn? En antologi, Linköping.
  • (1998): "The making of regions in Sweden and Germany: culture and identity, religion and economy in a comparative perspective", ed. Peter Aronsson, (ed.)(Växjö) pp. Pages.
  • (2007): "The Old Cultural Regionalism – and the New ", Bill Lancaster, Diana Newton and Natasha Vall, (Eds.), An Agenda for Regional History., Newcastle.

Nyckelord:
Kulturarv. regional utveckling. lokal identitet. nätverk. region.

 
Mest lästa artiklar nu