Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Per Lind

Namn: Per Lind

Titel/tjänst: Tekn.Dr / Professor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan på Gotland

E-postadress: perli[at]hgo.se

Webbsida: www.hgo.se

Aktuella projekt:
 1. Incubator Systems in South Africa. Handledning doktorand vid Stelelnbosch University.
 2. Kompetens, kaapcitet och innovationer bland små och medelstora företag i fem regioner i Estland, Lettland, Polen och norra Tyskland samt Gotland. Forskningsledare.
 3. Kommunalt stöd för regional utveckling - samarbete mellan kommunerna på Gotland och i Stellenbosch, Sydafrika. Forskningsledare.
 4. Förädlingsvärde som en konkurrensfaktor bland minder företag i Argentina, Chile och Ecuador. Utveckling av teori och modell.
Tidigare projekt:
 1. Datoriserade beslutssystem för småföretag i Afrika och Sydamerika. Projektledare i UNIDO projekt.
 2. Vidareutveckling av SWOT metoden för organisationsutveckling och projekt. Dokumenterat
 3. Utveckling av fallstudier för mindre företag. Dokumenterat.
 4. Utvärdering av datormodeller för produktionmsstyrning i utvecklingsländer. Dr-avhandling KTH.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Lind, P., Sépulveda,E., Nuñes, J.: On the Applicability of a Computer Model for Business Performance Analysis in SMEs. A Case Study from Chile. Information Technology for Development, Vol.9, No 1. IOS Press, The Netherlands. 2000.
 • Lind, P.: Competitiveness through increased Added Value – a Challenge for Developing Countries. Journal of Comparative International Management, Canada. Vol.8:1, 2005.
 • Lind, P.: SME Managers’ views on SME Management – a Comparative Study. Conference paper presented at the 4th International Conference on Management Theory and Practice. Tartu University, Estonia. April 2009.
 • Lind, P.: On the Design of Management Assistance Systems for SMEs in Developing Countries in Avgerou,C. and Walsham,G. “Information Technology in Context”. Ashgate Pub., UK. 2000.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Lind, P.: Computerization in Developing Countries - Model and Reality. Routledge. London 1991.
 • Lind, P.: Small Business Management in Cross-Cultural Environments. Routledge, London. Utkommer november 2011.
 • Lind, P.: On the Design of Management Assistance Systems for SMEs in Developing Countries in Avgerou,C. and Walsham,G. “Information Technology in Context”. Ashgate Pub., UK. 2000.
 • Lind, P.: Some Notes on Added Value in the Chilean Manufacturing Industry. Proceedings from a Latin American Seminar at Uppsala University, August 1999.
 • Lind, P.: African Management Training in Search of a Perspective. Conference paper presented at the 3rd International conference of the International Academy of African Business and Development. Port Elizabeth, South Africa, April 2002.

Avhandlingstitel:
On the applicability of computerised production control in an Egyptian industry. 1988, KTH. 

Nyckelord:
Added Value development. Regional Economic Development. SMEs in cross-cultural contexts. SME Management. Developing Countries. Industrial Development. Change Management. Management and Culture.

Övriga meriter och information:
Periodvis arbete som "Expert" vid UNIDO. Ansvarig för Sida kurser i Advanced SME Management under 10 år i Asien och Afrika. Gästforskare/undervisare vid ca 15 universitet i Östeuropa, Asien, Afrika och Sydamerika.

 
Mest lästa artiklar nu