Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Peter Selegård

Peter Selegård

Namn: Peter Selegård

Titel/tjänst: Projektledare/adjunkt/doktorand

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens högskola

E-postadress: peter.selegard[at]mdh.se

Webbsida: www.mdh.se/personal/VisaPerson?fornamn=Peter&efternamn=Sel...

Avhandlingstitel:
2012: "Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxt - En penroseisk syn på regional tillväxt."  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
tillväxt. regionalt.