Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Jonas Christensen

Jonas Christensen

Namn: Jonas Christensen

Titel/tjänst: Fil. Dr, Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Malmö högskola

Institution/avdelning: Socialt arbete

E-postadress: jonas.christensen[at]mah.se

Webbsida: forskning.mah.se/en/id/hsjoch

Aktuella projekt:
 1. AppSam - www.blogg.mah.se/appsam
  A Project in the Caresam R&D network
 2. Professionsutveckling, gränsöverskridande lärande i internationell utbildningssamverkan
 3. Akademiskt skrivande i internationell utbildning
Tidigare projekt:
 1. Caresam - Kunskapsbildning i äldreomsorgen - Sverige - Danmark
 2. Innovativa kunskapsmiljöer i vård och omsorg
 3. Utveckling av Utvecklingsekologi som teoribildning, metodutveckling som stöd i förståelse av lärandemiljöer och entreprenöriella processer.
 4. Företagsekonomi, studie av företagsekonomi som universitetsämne i Litauen, fokus omvandling och entreprenöriellt lärande och professionsutveckling
 5. Socialt arbete i Tyskland, studie av socionomer och socialt arbete som yrkesområde, fokus förändring och lärandeprocesser
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010): "Development Ecology in German Social work", Journal article in European Journal of Social Education;18/19 : FESET www.feset.org
 • (2010): "Proposed Enhancement of Bronfenbrenner's Development Ecology Model", Journal article in Education Inquiry;2 : Umeå University.
 • (2016): Christensen, J. Professional development in social work: elderly care in Sweden and Denmark. Journal of Social Welfare: Interdisciplinary Approach, vol. 1, nr. 6. http://hdl.handle.net/2043/20945
 • (2016): Christensen, J., Lelinge, B. The importance of the meeting for entrepreneurial learning - experiences from two contexts. ESR Journal, vol. 1, no. 1. http://esrjournal.org/ojs/index.php/esrjournal/article/view/176
 • (2016): Dychawy Rosner, I., Christensen, J. (2016) Globalization brought into the Classroom – reflections from a local context in social work and nursing education. Scientific Journal Tiltai Bridges, vol. 2, no. 74. http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/1364
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2007) "Företagsekonomi och Ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering",
  Lund University, Licentiate dissertation in educational series;5
 • (1998): "Exploring the social interactions present in business connections" - C-level thesis in organisational theory and management science. University of Växjö.
 • (1995): "Education in Lithuania – within our interest – an explorative study of the educational system focussing on the subject of economics and the creation of economics as a university discipline" – B-level thesis in practical pedagogical education, the Institute of Teacher Education, Malmö University/Lund University.

Avhandlingstitel:
(2010): "A Profession in Change - A Development Ecology Perspective", PhD Thesis, Faculty of Teacher Education, Lund University/Malmö University, Malmö studies in educational sciences;56
  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2007: "Företagsekonomi och Ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering, PhD Licentiate Thesis, Faculty of Teacher Education, Lund University/Malmö University, Malmö studies in educational sciences;2007:5
 

Nyckelord:
Organisationspedagogik. Social innovation. Lärande. Äldre. Kunskapsbildning. Jämförande välfärdssystem. Entreprenöriellt lärande. Människobehandlande Organisationer. Yrkesroller. Organisering.

Övriga meriter och information:
Fil. Dr i pedagogik, universitetslektor i socialt arbete med inriktning organisation. Undervisning i kurser/program inom organisation, socialpolitik, professionsutveckling. Internationaliseringskoordinator vid institutionen för socialt arbete. Pedagogisk utvecklare vid akademiskt lärarskap. Projektledare AppSam, ett projekt inom CareSam nätverket. Forskningsområden: pedagogik, organisation, internationalisering i socialt arbete utbildning, äldrefrågor. Teori- och metodkompetens: utvecklingsekologi, systemteori, kvalitativa metoder. Disputerade 2010 med en sammanläggningsavhandling, vilken fokuserar kunskapsbildning och professioner i förändring, särskilt socialt arbete och akademiska lärare. Flertal publikationer med fokus på utbildning, äldrefrågor, profession och organisation samt metodutveckling

 
Mest lästa artiklar nu