Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDe tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier om totalt 90 000 kronor!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Jonas Christensen

Jonas Christensen

Namn: Jonas Christensen

Titel/tjänst: Fil. Dr, Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Malmö högskola

Institution/avdelning: Socialt arbete

E-postadress: jonas.christensen[at]mah.se

Webbsida: forskning.mah.se/en/id/hsjoch

Aktuella projekt:
 1. AppSam - www.blogg.mah.se/appsam
  A Project in the Caresam R&D network
 2. Professionsutveckling, gränsöverskridande lärande i internationell utbildningssamverkan
 3. Akademiskt skrivande i internationell utbildning
Tidigare projekt:
 1. Caresam - Kunskapsbildning i äldreomsorgen - Sverige - Danmark
 2. Innovativa kunskapsmiljöer i vård och omsorg
 3. Utveckling av Utvecklingsekologi som teoribildning, metodutveckling som stöd i förståelse av lärandemiljöer och entreprenöriella processer.
 4. Företagsekonomi, studie av företagsekonomi som universitetsämne i Litauen, fokus omvandling och entreprenöriellt lärande och professionsutveckling
 5. Socialt arbete i Tyskland, studie av socionomer och socialt arbete som yrkesområde, fokus förändring och lärandeprocesser
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010): "Development Ecology in German Social work", Journal article in European Journal of Social Education;18/19 : FESET www.feset.org
 • (2010): "Proposed Enhancement of Bronfenbrenner's Development Ecology Model", Journal article in Education Inquiry;2 : Umeå University.
 • (2016): Christensen, J. Professional development in social work: elderly care in Sweden and Denmark. Journal of Social Welfare: Interdisciplinary Approach, vol. 1, nr. 6. http://hdl.handle.net/2043/20945
 • (2016): Christensen, J., Lelinge, B. The importance of the meeting for entrepreneurial learning - experiences from two contexts. ESR Journal, vol. 1, no. 1. http://esrjournal.org/ojs/index.php/esrjournal/article/view/176
 • (2016): Dychawy Rosner, I., Christensen, J. (2016) Globalization brought into the Classroom – reflections from a local context in social work and nursing education. Scientific Journal Tiltai Bridges, vol. 2, no. 74. http://journals.ku.lt/index.php/tiltai/article/view/1364
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2007) "Företagsekonomi och Ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering",
  Lund University, Licentiate dissertation in educational series;5
 • (1998): "Exploring the social interactions present in business connections" - C-level thesis in organisational theory and management science. University of Växjö.
 • (1995): "Education in Lithuania – within our interest – an explorative study of the educational system focussing on the subject of economics and the creation of economics as a university discipline" – B-level thesis in practical pedagogical education, the Institute of Teacher Education, Malmö University/Lund University.

Avhandlingstitel:
(2010): "A Profession in Change - A Development Ecology Perspective", PhD Thesis, Faculty of Teacher Education, Lund University/Malmö University, Malmö studies in educational sciences;56
  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
(2007: "Företagsekonomi och Ekonomiska studier i Litauen - Om ett universitetsämnes konstituering, PhD Licentiate Thesis, Faculty of Teacher Education, Lund University/Malmö University, Malmö studies in educational sciences;2007:5
 

Nyckelord:
Organisationspedagogik. Social innovation. Lärande. Äldre. Kunskapsbildning. Jämförande välfärdssystem. Entreprenöriellt lärande. Människobehandlande Organisationer. Yrkesroller. Organisering.

Övriga meriter och information:
Fil. Dr i pedagogik, universitetslektor i socialt arbete med inriktning organisation. Undervisning i kurser/program inom organisation, socialpolitik, professionsutveckling. Internationaliseringskoordinator vid institutionen för socialt arbete. Pedagogisk utvecklare vid akademiskt lärarskap. Projektledare AppSam, ett projekt inom CareSam nätverket. Forskningsområden: pedagogik, organisation, internationalisering i socialt arbete utbildning, äldrefrågor. Teori- och metodkompetens: utvecklingsekologi, systemteori, kvalitativa metoder. Disputerade 2010 med en sammanläggningsavhandling, vilken fokuserar kunskapsbildning och professioner i förändring, särskilt socialt arbete och akademiska lärare. Flertal publikationer med fokus på utbildning, äldrefrågor, profession och organisation samt metodutveckling

 
Mest lästa artiklar nu