Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Eva Leffler

Namn: Eva Leffler

Titel/tjänst: PhD, docent i pedagogik

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning:

E-postadress: eva.leffler[at]pedag.umu.se

Webbsida: www.pedag.umu.se/om-institutionen/personal/leffler-eva

Aktuella projekt:
 1. Ifous (Innovation forskning och utveckling i skolan)Tre-årigt nationellt program i entreprenöriellt lärande
 2. Formellt, informellt och icke formellt lärande
 3. Entreprenöriellt ledarskap i "klassrummet"
Tidigare projekt:
 1. Jämförande studie mellan Sverige och Sydafrika - entreprenörskap och skolans fostrande uppdrag.
 2. Entreprenöriellt skolledarskap
 3. Entreprenöriellt lärande och ämnesdidaktik
 4. Entreprenöriellt lärande i praktik och teori
 5. Entreprenöriell pedagogik i skolan: drivkrafter för elevers lärande
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Svedberg, Gudrun & Botha, Melodi): "A global entrepreneurship wind is supporting or obstructing democracy in Schools: a comparative study in the North and the South". Education Inquiry, Vol 1, No 4, s 309-328.
 • (2014). Leffler, Eva & Näsström Gunilla Entrepreneurial Learning and School Improvement: a Swedish Case. International Journal of Humanities Social Sciences and Education 1(11), 243-254.
 • (2014) Hörnqvist, Maj-Lis & Leffler, Eva Fostering an Entrepreneurial Attitude – Challenges in Principal Leadership. Education + Training 56(6), 551-561.
 • (2014) Leffler, Eva. Enterprise learning and school subjects – a subject didactic issue? Journal of Education and Training, 1(2), 15-30.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011)Falk-Lundqvist, Åsa, Hallberg, Per-Gunnar & Svedberg, Gudrun Entreprenöriell pedagogik i skolan – drivkrafter för elevers lärande. Stockholm: Liber.
 • (2013)Leffler, Eva & Åsa Falk-Lundqvist (2013). What about Students’ Right to the ‘Right’ Education? An Entrepreneurial Attitude to Teaching and Learning. In: Alexander E. Wiseman (ed.) International Educational Innovation and Public Sector Entrepreneurship (International Perspectives on Education and Society, Vol 23). Emerald Group Publishing Limited, pp. 191-208.
 • (2012) Leffler, Eva Entrepreneurship in Schools and the Invisible of Gender: A Swedish Context. In: Thierry Burger-Helmchen (Ed.), Entrepreneurship – Gender, Geographies and Social Context. Rijeka: InTech, 31-52.
 • (2014) Falk-Lundqvist, Åsa, Hallberg, Per-Gunnar, Leffler, Eva & Svedberg, Gudrun. Entreprenöriellt lärande i praktik och teori. Stockholm: Liber.
 • (2015) Hoppe, Magnus, Westerberg, Mats & Leffler, Eva. Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. I T. Hansson Didaktik för högskolelärare [in press]

Avhandlingstitel:
(2006): "Företagsamma elever: diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan". Umeå: Umeå universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenöriellt lärande. entreprenöriell pedagogik. skolutveckling. jämställdhet.

Övriga meriter och information:
Docent i pedagogik

 
Mest lästa artiklar nu