Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Gudrun Svedberg

Gudrun Svedberg

Namn: Gudrun Svedberg

Titel/tjänst: Universitetslektor, Fil. dr.

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Tillämpad utbildningsvetenskap

E-postadress: gudrun.svedberg[at]educ.umu.se

Aktuella projekt:
 1. Parallelforløb (e. joint degree) i innovation og pædagogisk entreprenørskab
  En komparativ studie av pedagogiskt entreprenörskap i högre utbildning genom ett samarbete mellan forskare i Island, Sverige och Norge. 2011 - 2012
 2. Kopmplicerade övergångar - från skola till arbetsliv 2010 - 2013
Tidigare projekt:
 1. Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden 2010 - 2011.
 2. SamSpan - Samarbete och omvärldsspaning för yrkesgrupper som möter unga. 2009 - 2010.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Leffler, Eva & Botha, Melodi): "A global entrepreneurship wind is supporting or obstructing democracy in schools: A comparative study" in the North and the South Education Inquiry, 1(4): s 309-328


 • (2005) (Leffler, Eva): "Enterprise Learning: a challenge to education?" European Educational Research Journal (online), 4(3): s 219-227
 • (2003) (Leffler, Eva): "Enterprise in Swedish rural schools: Capacity building through learning networks", Queensland Journal of Educational Research, 19(2): s 83-99
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011): "Kreativitet, innovation och entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet". I Sjøvoll, J. (red) Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg. Bodø: Universitetet i Nordland.
 • (2010): "Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan." Stockholm: Skolverket.
 • (Åsa Falk Lundquist, Per-Gunnar Hallberg & Eva Leffler): "Boken Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för elevers lärande"
 • (2009): "Pedagogiskt entreprenörskap på formulerings- och realiseringsarenan". I Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (red) Pedagogisk entreprenørskap: innovation og kreativitet i skoler i Norden (s. 121-129). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Avhandlingstitel:
(2007): "Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt." Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet.
  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
pedagogiskt entreprenörskap. entreprenöriellt lärande. företagsamt lärande. skola. lärande. pedagogiskt arbete.

 
Mest lästa artiklar nu