Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Gudrun Svedberg

Gudrun Svedberg

Namn: Gudrun Svedberg

Titel/tjänst: Universitetslektor, Fil. dr.

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Tillämpad utbildningsvetenskap

E-postadress: gudrun.svedberg[at]educ.umu.se

Aktuella projekt:
 1. Parallelforløb (e. joint degree) i innovation og pædagogisk entreprenørskab
  En komparativ studie av pedagogiskt entreprenörskap i högre utbildning genom ett samarbete mellan forskare i Island, Sverige och Norge. 2011 - 2012
 2. Kopmplicerade övergångar - från skola till arbetsliv 2010 - 2013
Tidigare projekt:
 1. Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden 2010 - 2011.
 2. SamSpan - Samarbete och omvärldsspaning för yrkesgrupper som möter unga. 2009 - 2010.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010) (Leffler, Eva & Botha, Melodi): "A global entrepreneurship wind is supporting or obstructing democracy in schools: A comparative study" in the North and the South Education Inquiry, 1(4): s 309-328


 • (2005) (Leffler, Eva): "Enterprise Learning: a challenge to education?" European Educational Research Journal (online), 4(3): s 219-227
 • (2003) (Leffler, Eva): "Enterprise in Swedish rural schools: Capacity building through learning networks", Queensland Journal of Educational Research, 19(2): s 83-99
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011): "Kreativitet, innovation och entreprenörskap i det svenska utbildningssystemet". I Sjøvoll, J. (red) Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden. Bakgrunn og begrepsinnhold basert på politisk initiering og strategivalg. Bodø: Universitetet i Nordland.
 • (2010): "Skapa och våga: om entreprenörskap i skolan." Stockholm: Skolverket.
 • (Åsa Falk Lundquist, Per-Gunnar Hallberg & Eva Leffler): "Boken Entreprenöriell pedagogik i skolan - drivkrafter för elevers lärande"
 • (2009): "Pedagogiskt entreprenörskap på formulerings- och realiseringsarenan". I Skogen, Kjell & Sjøvoll, Jarle (red) Pedagogisk entreprenørskap: innovation og kreativitet i skoler i Norden (s. 121-129). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Avhandlingstitel:
(2007): "Entreprenörskapets avtryck i klassrummets praxis: om villkor och lärande i gymnasieskolans entreprenörskapsprojekt." Doktorsavhandling. Umeå: Umeå universitet.
  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
pedagogiskt entreprenörskap. entreprenöriellt lärande. företagsamt lärande. skola. lärande. pedagogiskt arbete.

 
Mest lästa artiklar nu