Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Kent Nilsson

Namn: Kent Nilsson

Titel/tjänst: Lektor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

Institution/avdelning: Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

E-postadress: kent.nilsson[at]ltu.se

Aktuella projekt:
 1. Intraprenad - Innovation, intraprenörskap och organisatoriskt lärande i en kommunal friskola
Tidigare projekt:
 1. Balanserad styrning inom kommunala organisationer
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Fältholm, Y., & Nilsson, K. (2011). Entreprenörskap och hybridisering av lärarprofessionen i en intraprenad. Nordiske Organisasjonsstudier, No. 2, Vol 13, sid. 74–93.
 • Nilsson, K. (2010). Expectations from Administrative Reforms: An Attempt to Implement the Balanced Scorecard in a Public Sector Organization. International Journal of Public Administration, Vol. 33, sid. 822–831.
 • Fältholm, Y., & Nilsson, K. (2010). Business Process Re-Engineering and Balanced Scorecard in Swedish Public Sector Organizations: Solutions for Problems or Problems for Solutions? International Journal of Public Administration, Vol. 33, sid. 302–310.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Nilsson, K. (2009). Förväntningar från en administrativ reform—införandet
  av Balanced Scorecard i en kommunal nämnd och förvaltning. In
  Adolfsson & Solli (Eds.). Offentlig sektor och komplexitet—om hantering
  av mål, strategier och professioner. Lund, Sweden: Studentlitteratur.

Avhandlingstitel:
Nilsson, K. (2011). Från Balanced Scorecard till Balanserad Styrning. En longitudinell studie av införandet av ett modernt managementkoncept inom en svensk kommun. Doktorsavhandling. Institutionen för Ekonomi, teknik och samhälle. Luleå: Luleå tekniska universitet. (Bilaga 9) 

Nyckelord:
Intraprenad. Entreprenöriell. Offentlig sektor. Kommuner. Skola.

 
Mest lästa artiklar nu