Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Gunnar Törnqvist

Namn: Gunnar Törnqvist

Titel/tjänst: Professor emeritus

Universitet/högskola/organisation: Lunds universitet

Institution/avdelning: Kulturgeografi och ekonomisk geografi

E-postadress: gunnar.tornqvist[at]keg.lu.se

Aktuella projekt:
 1. Kreativitetens miljöer och skapandets platser (Riksbankens Jubileumsfond).
Tidigare projekt:
 1. The Wealth of Knowledge.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2010): "Internationalisation of research". Annual Conference. European Foundation Centre, Stuttgart.
 • (2006): "Kreativitetens miljöer och skapandets platser". Kungl Vetenskapssocietetens i Uppsala Årsbok, Uppsala.
 • (2004):"Creativity in Time and Space". Geografiska Annaler, 86 B. Blackwell Publishing, Oxford.
 • (2000): "La Créativité: Une Perspective Géographique". Dans La Géographie de la Créativité et de l’Innovation. Université de Paris-Sorbonne, Paris.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011): "The Geography of Creativity." Edward Elgar, Cheltenham, UK • Northamton, MA, USA.
 • (2009): "Kreativitet i tid och rum - processer, personer och platser." SNS Förlag, Stockholm.
 • (2007) (Christer Jönsson och Sven Tägil): "Europa quo vadis?" SNS Förlag, Stockholm.
 • (2002): "Science at the Cutting Edge. The Future of the Øresund Region." Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
 • (2002) (Sverker Sörlin): "Kunskap för välstånd. Universiteten och omvandlingen av Sverige". SNS Förlag, Stockholm.

Nyckelord:
Företagslokalisering. Rumsliga innovationsprocesser. Kunskapsbaserad ekonomi. Universitet som drivkrafter. Forskningsmiljöer. Kreativitetens geografi. Nyskapandets pionjärer och entreprenörer.

Övriga meriter och information:
Se Google Scholar och http://www. Worldcat.org (Gunnar Törnqvist)

 
Mest lästa artiklar nu