Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Gun Hedlund

Namn: Gun Hedlund

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Örebro universitet

Institution/avdelning:

E-postadress: gun.hedlund[at]oru.se

Webbsida: www.oru.se/humus/gun_hedlund

Aktuella projekt:
 1. EU:s strukturfonder och regionala partnerskap - hinder eller möjlighet för företagande kvinnor? (tillsammans med fil dr Mona Hedfeldt, Örebro universitet). Finansierat av Vinnova, 2008-2011.
 2. Olika röster om tillväxt. (Interaktiv film som lämpar sig för seminarier på egen hand eller forskarbesök. Genusperspektiv). Producerad tillsammans med fil dr Katarina Larsson, Örebro universitet. Filmen finns på hemsidan för Centrum för urbana och regionala studier, www.oru.se finansierat av Vinnova.
Tidigare projekt:
 1. Partnerskap för tillit och lärande - en fråga om genus och makt. Finansierat av Vinnova, tillsammans med Katarina Larsson.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Hedlfeldt, Mona): "A clash between the business and political climates in Sweden - gender in the European structural fund partnerships."
  European Spatial Research and Policy vol 18 2011 no 1 s 53-69.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011) (Mona Hedfeldt): "Verkliga och imaginära företagande kvinnor” i Kvinnors företagande – mål eller medel, red. Blomberg, Eva, Hedlund, Gun och Wottle, Martin. Stockholm: SNS förlag.
 • (2011) (Eva Blomberg, Martin Wottle): "Inledning: stat, marknad, familj och individ" i Kvinnors företagande – mål eller medel, red. Blomberg, Eva, Hedlund, Gun och Wottle, Martin. Stockholm: SNS förlag.
 • (2011): ”Partnerskap och genus i den regionala röran” i Kvinnors företagande – mål eller medel, red. Blomberg, Eva, Hedlund, Gun och Wottle, Martin. Stockholm: SNS förlag
 • (2009): "Partnership, gender and democracy i Partnership - as a strategy for social innovation and sustainable change", eds Lennart Svensson & Barbro Nilsson. Stockholm: Santerus Academic Press Sweden.
 • (2009): "Regionala partnerskap, kön och demokrati", rapport nr 64, Centrum för urbana och regionala studier.

Avhandlingstitel:
"Det handlar om prioriteringar". Kvinnors villkor och intressen i lokal politik. 

Nyckelord:
Genus. partnerskap. regional utveckling. lokal demokrati. nätverk. företagande kvinnor.

Övriga meriter och information:
Föreståndare för forskarskolan Urbana och regionala studier, Örebro universitet.
Van föreläsare.

 
Mest lästa artiklar nu