Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatEftersom dessa individer ofta är impulsiva kan entreprenörskap vara ett passande yrkesval
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Birgitta Sköld

Birgitta Sköld

Namn: Birgitta Sköld

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

E-postadress: birgitta.skold[at]liu.se

Webbsida: www.iei.liu.se/fek/skold-birgitta?l=sv

Aktuella projekt:
  1. Studerar kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling.

Avhandlingstitel:
Vad hände? Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Strukturerna och företagandet - En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Kvinnors företagande. Offentlig sektor. Genus. Kvinnors entreprenörskap.

 
Mest lästa artiklar nu