Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Birgitta Sköld

Birgitta Sköld

Namn: Birgitta Sköld

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

E-postadress: birgitta.skold[at]liu.se

Webbsida: www.iei.liu.se/fek/skold-birgitta?l=sv

Aktuella projekt:
  1. Studerar kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling.

Avhandlingstitel:
Vad hände? Kvinnors företagande och de strukturella villkoren – en studie i spåren av den offentliga sektorns omvandling  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Strukturerna och företagandet - En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling  (ESBRIs artikel om licentiatuppsatsen)

Nyckelord:
Kvinnors företagande. Offentlig sektor. Genus. Kvinnors entreprenörskap.

 
Mest lästa artiklar nu