Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Malin Gawell

Malin Gawell

Namn: Malin Gawell

Titel/tjänst: Fil.dr./Docent

Universitet/högskola/organisation: Södertörns högskola

Institution/avdelning: Institutionen för samhällsvetenskaper

E-postadress: Malin.Gawell[at]sh.se

Webbsida: www.sh.se

Aktuella projekt:
 1. Entrepreneurship, leadership and the Art to Write (Hi)story. En studie av ledarskap inom Röda Korset. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Röda Korset.
 2. International Comparative Studies of Social Enterprise Models (ICSEM).
 3. Negotiating Emerging Social Enterprise Markets. Practice, Policy and Participation.
 4. Civil Society and Social Entrepreneurship within and beyond Economic Growth Discourse.
 5. Fryshuset on the Move - Societal Entrepreneurship in and beyond Civil Society.
Tidigare projekt:
 1. Activist entrepreneurship.
 2. Samhällets entreprenörer. Om samhällsentreprenörskap.
 3. Socialt företagande och försöken att finna fungerande sätt. En studie av projekt med finansiering från Arvsfonden.
 4. Inte vilket entreprenörskap som helst. En studie av entreprenörskap och företagande i projekt med finansiering från den Europeiska socialfonden.
 5. Socialt företagande i den svenska debatten.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2014): Soci(et)al Entrepreneurship and Different Forms of Social Enterprises, in Lundström, A., von Friedrichs, Y., Sundin, E. and Zhou, C. (Eds.), Social Entrepreneurship: Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. Springer.
 • (2014): Social Entrepreneurship and the Negotiation of Emerging Social Enterprise Markets. International Journal of Public Sector Management, Vol 27 No 3, 251-266.
 • (2014) (med Hans Westlund): Social Entrepreneurship as a Construct of a Liberal Welfare Regime? in, Douglas, H and Grant, S (Eds.), Social Innovation, Entrepreneurship and Enterprise: Context and Theories, Tilde University Press.
 • Gawell, M. 2013, Social Entrepreneurship as Innovative Challengers or Adjustable Followers? Social Enterprise Journal. Vol 9 No 2, 203-220.
 • (2013): Social Entrepreneurship – Action Grounded in Needs, Opportunities and/or Perceived Necessities? VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, Vol 24 No 4, 1071-1090.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2014) (med Elisabeth Sundin): Social Entrepreneurship – Gendered Entrepreneurship? in Lundström, A., von Friedrichs, Y., Sundin, E. and Zhou, C. (Eds.), Social Entrepreneurship: Leveraging Economic, Political, and Cultural Dimensions. Springer.
 • (2014) (redaktörskap med Y. von Friedrichs & J. Wincent): Samhällsentreprenörskap – samverkan för lokal utveckling. Mid Sweden University Press.
 • (2013): Socialt företagande och försöken att finna fungerande sätt. Arvsfonden. (Tillgänglig på www.arvsfonden.se).
 • (2011): Inte vilket entreprenörskap och företagande som helst. En fältstudie av 7 projekt med finansiering från den Europeiska socialfonden. Stockholm: Tillväxtverket, rapport 0090. (Tillgänglig på www.tillvaxtverket.se).
 • (2009) (redaktör med Bengt Johannisson och Mats Lundqvist samt medförfattare/författare till 3 kapitel): Samhällets entreprenörer. En forskarantologi om samhällsentreprenörskap. Stockholm: KK-stiftelsen. (Tillgänglig på www.kks.se).

Avhandlingstitel:
(2006): Activist Entrepreneurship. Attac'ing Norms and Articulating Disclosive Stories. Stockholms universitet.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
socialt entreprenörskap. samhällsentreprenörskap. aktivistentreprenörskap. entreprenörskap. socialt företagande. sociala företag. civilsamhälle. ideella organisationer. ideell sektor. policy.

 
Mest lästa artiklar nu