Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
citatDe tre bästa uppsatserna erhåller resestipendier om totalt 90 000 kronor!
Läs Helenes inlägg på esbribloggen
Vem gör vad? Elisabeth Sundin

Elisabeth Sundin

Namn: Elisabeth Sundin

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomi

E-postadress: elisabeth.sundin[at]liu.se

Webbsida: www.liu.se/helix?l=sv

Aktuella projekt:
 1. Äldre som företagare
 2. Styrning av offentlig sektor - Tillitsstyrning
 3. Det sociala entreprenörskapets många ansikten
 4. Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling
 5. Företagandets rumsliga dimensioner
Tidigare projekt:
 1. Kvinnors företagande
 2. Företagandet och den offentliga sektorns omvandling
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Kovalainen, Anne och Elisabeth Sundin (2012) “Entrepreneurship in Public Organizations” Kapitel 15 in Hjorth, Daniel. Red. Handbook of Organisational Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing
 • Sundin, Elisabeth (2011): "Entrepreneurship and social and community care", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 5 Iss: 3, s. 212 - 222
 • Sundin, Elisabeth (2011): "Entrepreneurship and the reorganization of the public sector: A gendered story." Economic and Industrial Democray. s. 1-23. Online Febr. 2011.
 • (2010) (Malin Tillmar): "Masculinisation of the public sector: local level studies of public sector outsourcing in elder care." 49-67 I International Journal of Gender and Entrepreneruship. Vol 2, number 1. 2010. Institutional perspectives on gender and entrepreneurship. Guest editors: Helene Ahl and Teresa Nelson.
 • (2008) (Malin Tillmar): "A Nurse and a Civil Servant changing institutions: Entrepreneurial processes in different public sector organizations." Scandinavian Journal of Management. Vol. 24, 2. s. 113-124. 2008.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Old age as a market advantage; The example of Staffing Agencies in Sweden. Kapitel 9 I Aaltio, I., Mills A.J., Mills, J,J. (2017) Ageing, Organisations and Management. Palgravemacmillan. Förstanamn Cedersund, Elisabet.
 • The Older as Entrepreneurs: A Diversifies Group. Kapitel 13 i antologin nämnd i föregående post.
 • (2011) (Medförfattare Aaltio, I., o Kyrö, P.): "Heuristic method: Insigths into a conceptual understanding of women´s entrepreneurship and social capital." Chapter 5 in Entrepreneurship Research in Europe. Evolving Concepts and Processes. Edward Elgar, Cheltenham UK. Eds. Borch, O.J. et.al. Medförfattare: Iiris Aaltio och Paula Kyrö. 2011.
 • (Medförfattare Bengt Johannisson): "Astrid Lindgrens Värld". Kapitel 8, I Jonsson, Leif. Red. Astrid Lindgrens världar i Vimmerby. En studie om kulturarv och samhällsutveckling. Nordic Academic Press

 • (2010): "Vem är egentligen företagare?" Kapitel 2 i Brunsson, Nils, red. Företagsekonomins frågor. SNS: Stockholm.

Avhandlingstitel:
(1980): "Företag i perifera regioner"  (ESBRIs sammanfattning av avhandlingen)

Nyckelord:
Entreprenörskap. äldre som företagare. kvinnors företagande. styrning av organisationer. interorganisatoriska relationer. entreprenörskap och offentlig sektor. socialt entreprenörskap. samhälleligt entreprenörskap. politik, företagande och entreprenörskap. små och medelstora företag.

 
Mest lästa artiklar nu