Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lotta Svensson

Namn: Lotta Svensson

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: Uppsala Universitet och FoU Söderhamn

Institution/avdelning:

E-postadress: a.lotta.svensson[at]soderhamn.se

Webbsida: www.soderhamn.se/lottasvensson

Avhandlingstitel:
(2006): "Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. 

Nyckelord:
ungdomar. regional utveckling. inflytande. delaktighet. klass-kön.

 
Mest lästa artiklar nu