Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Gerth Öhman

Namn: Gerth Öhman

Titel/tjänst: Forskare

Universitet/högskola/organisation: Mittuniversitetet

E-postadress: gerth.ohman[at]gmail.com

Aktuella projekt:
  1. INNOVATIONSUTVECKLING:
    Vidareutveckling av progressionen från idé till uppfinning och till marknadens och kundens innovation.
  2. 1949 ÅRS LAG OM RÄTTEN TILL ARBETSTAGARES UPPFINNING:
    Dagens marknadssystem inbjuder till medveten och omedveten felhantering och support av systemfel. Detta projekt inventerar den metod marknaden använder och validerar verkningsgraden.
Tidigare projekt:
  1. Inom Sverige: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:535601/FULLTEXT01.pdf
  2. Utanför Sverige: Rescue Stretcher technology and products.

Licentiatuppsatstitel:
Idé och innovation
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:535601/FULLTEXT01.pdf 

Nyckelord:
Idé. Uppfinning. Innovation. Småföretag. Glesbygd. Föranvändarrätt.

Övriga meriter och information:
Pedagog/lärare, Lärarlegitimation, Högskolepedagog, Läroplansutvecklare SÖ, Internationella arbeten inom FN (även krigszoner), Nationell rådgivare inom innovationsutveckling, 44 egna IPR, Trådlös kommunikation (SM3SOR), Fartygsbefäl klass VIII (Chalmers), Maskinistbefäl fartyg m.fl. utbildningar/verksamheter.