Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Annica Otterborg

Annica Otterborg

Namn: Annica Otterborg

Titel/tjänst: Ph. D i pedagogiskt arbete

Universitet/högskola/organisation: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping

E-postadress: annica[at]otterborg.se

Aktuella projekt:
  1. Studie av gymnasieelevers uppfattningar av entreprenöriellt lärande som en form för att lära. Vad innebär det för eleverna när skolan samverkar med näringslivet och vilka förmågor utvecklar eleverna när de arbetar med skarpa projekt.

Avhandlingstitel:
Entreprenöriellt lärande - Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenöriellt lärande. entreprenörskap. gymnasieelever. lärande. fenomenografi. samverkan.

Övriga meriter och information:
Projektledare för Skolkraft - kraft för entreprenörskap i skolan som handlar om att skapa möten för erfarenhetsutbyte mellan arbetslag/skolor, som arbetar med entreprenörskap i Jönköpings län
Föreläsningar inom entreprenöriellt lärande/entreprenörskap i skolan.
Lärarutbildare