Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Erik Rosell

Erik Rosell

Namn: Erik Rosell

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

E-postadress: erik.rosell[at]lnu.se

Aktuella projekt:
  1. Organisering av samhällsentreprenörskap i Sverige. Treårigt projekt som finansieras av KK- stiftelsen och involverar forskare från Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola och Linköpings universitet. Studerar projektorganisering som spänner över etablerade sektorsgränser i samhället.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2010) (Hultman, H.): "Creating the Collective Hero: stories of cooperative development", i "(De)mobilizing the Entrepreneurship Discourse. Exploring Entrepreneurial Thinking and Action", Bill, F., Bjerke, B. and Johansson, A.W. (eds.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing.
  • (2009): "Konsten att verka utan att synas". Om stödjande aktörer i samverkansprocesser, i "Från barkbröd till ciabatta- kreativitet och kontroll inom ekonomistyrning", Jonnergård, K. och Larsson, R.G. (red.), Växjö, Växjö University press.

Avhandlingstitel:
Entreprenörskap som kommunikativ handling – skapande av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Samhällsentreprenörskap. Socialt entreprenörskap. Entreprenöriellt lärande. Civilsamhället.

 
Mest lästa artiklar nu