Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Enrico Baraldi

Namn: Enrico Baraldi

Titel/tjänst: Professor i industriell teknik

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

E-postadress: enrico.baraldi[at]angstrom.uu.se

Aktuella projekt:
 1. "The Innovating University: Investigating the Direct and Indirect Effects of Universities’ Efforts to Commercialize Science"
  Svenska universitet har under senaste årtiondet etablerat enheter med främsta uppgift att kommersialisera vetenskapliga upptäckter. Detta projekt syftar till att kartlägga dessa nya strukturer, strategier och verktyg. Kartläggningen är första steget i att analysera de effekter som universitetens innovationsförsök skapar i det kringliggande nätverket, med speciellt fokus på industrianvändare. Målet med projektet är att sträcka sig längre än de överbetonade DIREKTA kommersialiseringseffekterna (t ex patent, lisens och spin-offs) och att istället spåra också de komplexa, ofta gömda, INDIREKTA effekterna som eventuellt når slutanvändarna. Några av forskningsfrågorna är: hur har universitet format sina nuvarande innovationsstrategier? vilka är de direkta och indirekta effekterna av dessa strategier? Stödjer eller stöter direkta och indirekta effekter varandra? Metoden består av två jämförande fallstudier baserade på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet. För att spåra så konkreta som möjligt effekter, de två stora fallstudierna inkluderar också 4-5 inbäddade mindre studier som skall utföras vid varje universitet kring en specifik upptäckt och dess innovationsprocess. Den kvalitativa undersökningen som kartlägger nätverkstrukturer och processer behövs för att identifiera de komplexa indirekta effekter, men den kommer att kompletteras med en bredare telefonenkät för att undersöka hur ett urval av företag reagerar på de två universitetens nya kommersialiseringsstrategier.

  Projektet finansieras av Handelsbankens Forskningsstiftelserna med 1.650.000 Kr i tre år.
 2. "SMURF – Små företag i Uppsala regionen samverkar med forskare vid Universiteten"
  Följeforskningsprojekt: det undersökta projektet syftar till att skapa kontaktytor mellan Uppsalas två universitet (UU och SLU) och mindre företag som behöver stöd inom områden life science, materialvetenskap, clean tech och humaniora/samhällsvetenskap.
 3. "SMG - Stockholm Med-Tech Growth"
  Följeforskningsprojekt: det undersökta projektet syftar till att stimulera tillväxt och innovation hos mindre medicintekniska bolag i Stockholm och Uppsala regionen. Projektet involverar ett antal aktörer tillhörande regionens stödsystemet för innovationer (t ex STING, SBRD, DSI, KS, CTMH, SULS) och syftar också till att öka samverkan mellan dem.
Tidigare projekt:
 1. "VTI-projekt: Vetenskaplig forskning, teknisk utveckling och industriell förnyelse"
  Ett större tvärvetenskapligt projekt mellan Uppsala universitet (Idé- och lärdomshistoria och Företagsekonomiska inst.) och KTH (Teknikhistoria och Industriminnesforskning avd.) som har producerat ett 20-tal avhandlingar om temat kopplingar mellan akademi-teknikutverling-industrin.
 2. "Uppsala Life Science"
  Projektet har undersökt framxäten av Uppsala som en viktig cluster inom bioteknik och medicinsk teknik. Fokuset har varit på kopplingarna mellan utveckling och användning av nyteknik i detta fält. En delstudie har analyserat användning av svensk bioteknik i USA, Kina och Taiwan. Projektet har producerat två och snart fyra avhandlingar.
 3. "Taking place"
  Ett bokprojekt med syftet att belysa platsrelaterade dimensionen i de komplexa relationer mellan vetenskap, teknik och industri. Projektet har varit tvärvetenskapligt och har involverat företagsekonomer, teknikhistoriker, idéhistoriker, och kulturgeografer.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011) (Gregori, G. L. & & Perna, A.): "Network evolution and the embedding of complex technical solutions: The case of the Leaf House network", Industrial Marketing Management, Vol. 40, No. 6, s. 838-852.
 • (2011) (Gressetvold, E. & & Harrison, D.): "Resource interaction in inter-organizational networks: Foundations, comparison, and a research agenda", Journal of Business Research, doi:10.1016/j.jbusres.2011.05.010
 • (2009) (Strömsten, T.): "Controlling and Combining Resources in Networks. From Uppsala to Stanford, and Back Again. The Case of a Biotech Innovation", Industrial Marketing Management, Vol. 38, Issue 5, s. 541-552.
 • (2009): "User-related Complexity Dimensions of Complex Products and Systems (CoPS): A Case of Implementing an ERP-system", International Journal of Innovation Management, March 2009, Vol. 13, No. 1, s. 19-45.
 • (2008): "Strategy in Industrial Networks: Experiences from IKEA", California Management Review, Summer 2008, Vol. 50, No. 4, s. 99-126.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2011) (Nadin, G.): "Network Process Re-engineering in a Home Textile Network – The Importance of Business Relationships and Actor Bonds", In: Choi T-M. (ed.), Fashion Supply Chain Management: Industry and Business Analysis, Business Science Reference/IGI Global: Hershey, PA, s. 212-234.
 • (2009): "Using Information Technology in an Industrial Network. The Economic Effects of Movex within Edsbyn’s Network", In: Håkansson, Prenkert, Waluszewski & Baraldi (eds.), Use of Science and Technology in Business, Emerald: Bingley, s. 205-230.
 • (2007) (Waluszewski, A.): "Conscious use of others’ interface knowledge: how IKEA can keep the price of the Lack table constant over decades", In: Håkansson, H., & Waluszewski, A. (eds.), Knowledge and Innovation in Business and Industry. The importance of using others, Routledge: Milton Park, New York, s. 79-108.
 • (2006): "The Places of IKEA. Using Space in Handling Resource Networks", In: Baraldi et al. (eds.), Taking Place: The Spatial Contexts of Science, Technology and Business, Science History Publications: Sagamore Beach, MA, s. 297-320.
 • (2006) (Baraldi, E., Fors, H., & Houltz, A.) (eds.), "Taking Place: The Spatial Contexts of Science", Technology and Business, Science History Publications: Sagamore Beach, MA.

Avhandlingstitel:
(2003): "When Information Technology Faces Resource Interaction. Using IT Tools to Handle Products at IKEA and Edsbyn", PhD Thesis, Department of Business Studies, Uppsala Univ.  

Nyckelord:
Industrial networks. Academic entrepreneurship. Product development. Innovation management. Business strategies. Information Technology. Biotechnology. Life Sciences. IKEA. Resource interaction.

 
Mest lästa artiklar nu