Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Joacim Tåg

Namn: Joacim Tåg

Titel/tjänst: Programchef, Ekon. Dr.

Universitet/högskola/organisation: Institutet för Näringslivsforskning

Institution/avdelning:

E-postadress: joacim.tag[at]ifn.se

Webbsida: www.joacimtag.se

Aktuella projekt:
  1. Min forskning fokuserar på att använda svensk registerdata för att analysera policyrelevanta frågor kring entreprenörskap, företagsfinansiering, och arbetsmarknadsekonomi. Ett centralt tema är företagsägandets ekonomi, det vill säga hur samhället påverkas av olika ägarformer av företag. Således studerar jag riskkapital, börsnoteringar, företagsförvärv, samt beslutet att bli företagsägare genom entreprenörskap. Jag har också tidigare forskat kring nätneutraliet och reglering av företag i telekommunikations- och IT-industrin.

Nyckelord:
Arbetsmarknadsekonomi. Entreprenörskap. Företagsfinansiering. Ägarförändringar.

 
Mest lästa artiklar nu