Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Mikael Stenkula

Namn: Mikael Stenkula

Titel/tjänst: Filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Insitutet för näringslivsforskning

E-postadress: mikael.stenkula[at]ifn.se

Webbsida: www.ifn.se/medarbetare/forskare/mikael_stenkula_2

Aktuella projekt:
 1. Det svenska skattesystemet i ett historiskt och entreprenöriellt perspektiv:
  Syftet med detta projekt är att beskriva och analysera det svenska skattesystemets utveckling i ett långsiktigt historiskt perspektiv från mitten av 1800-talet och fram till i dag. Båda arbets- samt kapitalskatter kommer att analyseras.
Tidigare projekt:
 1. Enskilda forskningsprojekt inom entreprenörskaps- och småföretagarforskning (se artiklar & rapporter nedan).
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2007): ”The European Size Distribution of Firms and Employment.” ICFAI
  Journal of Industrial Economics, vol IV:2, s 46–63.
 • (2010): “Taxation and Entrepreneurship in a Welfare State.” Small Business
  Economics, under publicering (DOI 10.1007/s11187-010-9296-1).
 • (2010) (med Magnus Henrekson och Dan Johansson): “Taxation, Labor Market Policy and
  High-Impact Entrepreneurship.” Journal of Industry, Competition and Trade, vol 10:3–4, s
  175–296.
 • (2007) (med Magnus Henrekson): ”De medelstora företagens utveckling i Sverige efter
  1990-talskrisen.” Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg. 13:1, s 43–54.
 • (2011) (med Yves Zenou): “Städer och entreprenörskap.” Ekonomisk Debatt, vol
  39:1, s 5–19.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2007) (med Magnus Henrekson): Entreprenörskap. SNS Förlag, Stockholm.
 • (2010) (med Magnus Henrekson): ”Entrepreneurship and Public Policy.” I Zoltan J. Acs
  och David B. Audretsch, red., Handbook of Entrepreneurship Research. New York: Springer.
 • (2006) (med Magnus Henrekson): ”Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige.”
  Expertrapport till Kris- och framtidskommissionen, Svenskt Näringsliv.
 • (2006) (med Magnus Henrekson): ”Entreprenörskap och företagande.” Expertrapport till
  Kris- och framtidskommissionen, Svenskt Näringsliv.
 • (2008) (med Magnus Henrekson): ”Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges
  välfärd och tillväxt – drivkrafter och institutioner.” Konkurrensverkets
  Uppdragsforskningsrapport, 2007:2.

Avhandlingstitel:
Essays on Network Effects and Money. Lund Economic Studies 117,
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. 

Nyckelord:
Entreprenörskap. Småföretag. Egenföretag. Skatter.

 
Mest lästa artiklar nu