Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Susanne Sweet

Namn: Susanne Sweet

Titel/tjänst: Docent/Associate Professor

Universitet/högskola/organisation: Stockholm School of Economics

Institution/avdelning: Sustainability Research Group

E-postadress: susanne.sweet[at]hhs.se

Webbsida: www.suregroup.se

Aktuella projekt:
  1. Mistra Future Fashion
  2. Marknadsföring av ekologiska livsmedel
  3. Sustainable business models for the Base of the
    Pyramid
Tidigare projekt:
  1. CSR Driven Innovation. Social Entrepreneurship and Innovation.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2009)med Hockerts et al, Nordic Center for Corporate Responsiblity. CSR-DRIVEN INNOVATION. Towards the Social Purpose Business. http://www.csrgov.dk/sw59982.asp

Avhandlingstitel:
(2000). Industrial Change Towards Environmental Sustainability - The case of replacing chlorofluorocarbons. Published doctoral thesis. Stockholm: EFI, The Economic Research Institute, Stockholm School of Economics.  

Nyckelord:
Sustainable business/Hållbart företagande. corporate responsibility. social entrepreneurship.

 
Mest lästa artiklar nu