Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Karl Gratzer

Karl Gratzer

Namn: Karl Gratzer

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Södertörns högskola

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomi och företagande

E-postadress: Karl.Gratzer[at]sh.se

Webbsida: webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh...

Aktuella projekt:
 1. Wrångebäck Sweden. A case study into the competitive power of Swedish production of traditional cheese.
  KK-projekt.
 2. Rural development, traditional goods, territories and local production systems in the Swedish countryside. Formas och VR.
 3. Privata Sverige. Svensk privatisering i ett internationellt perspektiv. Östersjöstiftelsen.
 4. Bankruptcy in an International Perspective.
 5. The Demography of Firms and Industries in Sweden 1815-2010.
Tidigare projekt:
 1. Business Failure, Bankruptcy and Entrepreneurship in an International Perspective.
  Jan Wallanders Foundation and NÖDFOR supported the early stages of research (1996-97). The research program was financed 1998- 2001 by The Bank of Sweden Tercentenary Foundation , The Swedish KK - Foundation , Föreningssparbanken and Stockholm University.
 2. Konkursinstitutet i svensk ekonomi. Riksbankens jubileumsfond.
 3. Småföretagandets villkor. Jan Wallanders Foundation.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2002): “Causes of Selection Amongst Swedish Firms: A Contribution to the Development of a Business Demography”, (Karl Gratzer & Marcus Box), Scandinavian Journal of Economic History, 2002, vol 1.
 • (2002): ”Business Failure and the New Economy”, Frontiers of Entrepreneurship, Babson 2002:1
 • (2010) (Lönnborg Mikael & Olsson Mikael): ”Statligt företagsägande och privatisering i Sverige” (State enterprise ownership and privatization in Sweden). Nordiske Organisasjons-Studier 4-2010.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (1995): "Vie et mort des entreprises à Stockholm de 1899 à 1990. Vers une démographie des entreprises" in Naissance et mort des entreprises en Europe XIXe - Xxe siecles. Sous la direction de Michael Moss et Phillippe Jobert.
 • (1999): ”The Making of a New Industry – The Introduction of Fast Food in Sweden”, Images of Entrepreneurship and Small Business, Bengt Johannisson & Hans Landström (ed.), Studentlitteratur.
 • (2008): “Default and imprisonment for debt in Sweden. From the lost chances of a spoiled life to the lost capital of a bankrupt company”, History of Insolvency andBankruptcy in an International Perspective, Karl Gratzer & Dieter Stiefel, (Eds), Södertörn Academic Studies.
 • (2011) (Mikael Lönnborg & Mikael Olsson): ”Privata Sverige – statligt företagsägande och privatisering från ett östeuropeiskt perspektiv”, Business History in Sweden – Näringslivshistoria i Sverige. Stockholm: Gidlunds.
 • (2011): "Regional utveckling genom SUB certifiering – Fallet Gailtaler Almkäse” in Gastronomins (politiska) geografi. Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, Ymer.

Avhandlingstitel:
(1996): "Småföretagandets villkor - Automatrestauranger under 1900-talet."  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
entreprenörskap. konkurser. konkurs. regional utveckling. certifiering av livsmedel. företagsdemografi. entreprenöriella misslyckanden. innovation. företagshistoria. Schumpeter Joseph Alois.

Övriga meriter och information:
Forskningsledare FEK/SH

 
Mest lästa artiklar nu