Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Mats Lundgren

Namn: Mats Lundgren

Titel/tjänst: Lektor pedagogik/ Docent sociologi

Universitet/högskola/organisation: Högskolan Dalarna

E-postadress: mlu[at]du.se

Webbsida: www.du.se/

Aktuella projekt:
 1. Följeforskning av projektet InnoWent 2 - En regional arena för samverkan och utveckling av en bärkraftig region. Projektets syfte är att skapa en entreprenöriell miljö där regionala krafter samverkar för att säkerställa en positiv utveckling mot ett bärkraftigt Dalarna där företag kan utvecklas till gagn för Dalarnas välstånd. Det övergripande målet är att InnoWent2 efter ska etablera och vidareutveckla en regional arena för hållbar tillväxt med en i Sverige ledande miljö för entreprenörskap, innovationer, idébärare och företagare. Den hållbara tillväxten genereras i två huvudprocesser ”Företagsutveckling för tillväxt” samt ”Utvecklingsprojekt för tillväxt” med väl utvecklade stödfunktioner som: idéjakt, affärscoachning, finansiering och internationalisering.
 2. Följeforskning av projektet W7 Dalarna – Entreprenörskap, likabehandling, jämställdhet och integration 2009 – 2011. Det övergripande syftet är att pröva och utveckla insatser som gagnar utveckling och hållbar tillväxt i en region.
Tidigare projekt:
 1. Lundgren, M., von Schantz Lundgren, I. (2007) Hackers for Equality (HfE) - Evaluation of a Transnational Co-operation Partnership (TCP). Falun: Gender School.

  This evaluation report presents the TCP, Hackers
  for Equality (HfE), and its work and outcomes. HfE comprised three National
  Development Partnerships (DPs), The Scottish Hi Hopes, Gender
  School from Sweden and the Slovenian Vesna. The overall purpose was
  to work towards overcoming barriers inherent in the structure of the labour
  market, especially to promote equal opportunities between the
  sexes.
 2. Lundgren, M. (2007) Projektet W-Dala Plus - metodutveckling i samverkan mellan näringsliv och högskola En utvärderande studie av ett uppföljningsprojekt till W-Dalaprojektet. Falun: Högskolan Dalarna. (Arbetsrapport)

  W-Dalaprojektets mål var att etablera en långsiktig samverkansmodell som inkluderade Högskolan Dalarna, näringslivet och offentliga organisationer i regionen, medan W-Dala Plus sågs som ett led i att fortsätta denna samverkan genom att utveckla metoder för att kunna genomföra företagsanpassad utbildning och kompetensspridning.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Ahnberg, E., Lundgren, M., Messing., von Schantz Lundgren, I. (2010) Följeforskning – Ett processorienterat perspektiv på arbetslivsutveckling. Arbetsliv & Arbetsmarknad 2010:3.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Lundgren, M. (2010) Projektet InnoWent, Teknikdalen. - En regional arena för samverkan och hållbar tillväxt: Falun: Högskolan Dalarna. Arbetsrapport 2010:2.
 • Lundgren, M., von Schantz Lundgren, I. (2010) Att bygga ett regionalt musikkluster - En följeforskningsbaserad fallstudie av projektet BoomTown - En innovativ miljö för näringslivsutveckling inom musikbranschen. (Delrapport)
 • Lundgren, M. (2009) Projektet W7 DALARNA - En utvärderande studie av ett regionalt resurscentrum för kvinnors entreprenörskap, jämställdhet och integration. Slutrapport. Falun: Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2009:01.
 • Lundgren, M., von Schantz Lundgren, I. (2009). Om ett projekt för att organisera producenter av lokalt producerade livsmedel i ett resurscentrum. En studie av projektet Matresursen – Ett regionalt resurscentrum för lokal livsmedelsproduktion och förädling i Dalarna och Gävleborg.
 • Lundgren, M. (2007) W-Dalaprojektet - Vinnande partnerskap mellan näringsliv och högskola - En utvärderande studie. Falun: Högskolan Dalarna. (Arbetsrapport)

Nyckelord:
Följeforskning. Regional utveckling. Entreprenöriell miljöer .

 
Mest lästa artiklar nu