Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Håkan Perzon

Namn: Håkan Perzon

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Luleå tekniska universitet

E-postadress: hakan.perzon[at]ltu.se

Aktuella projekt:
  1. The Use of Undergraduate Students in Business Development:
    Forskningsproblem: Hur medverkan från studenter på grundutbildningsnivå skapar värde i näringslivets affärsutveckling. Hur studenters medverkan i samverkan mellan universitet och näringsliv påverkar deras lärande.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2008) (Boroumand, L., Aghdasi, M., Albadvi, A. & Jamshidian, M.): "Service failure-recovery in online shops in Iran": Iranian Journal of Information Science and Technology. 6, 2, s. 61-77. 17 s.
  • (2007) (Naude, P., Ashnai, B. & Chaharsooghi, K.): "An analysis of B2B relationship quality among Iranian managers: a comparison between Iranian and English managers": Total Quality Management and Business Excellence. 18, 8, s. 861-874. 14 s.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2009) (Chronéer, D. & Johansson, J. ): "Value creation in learning: experiences and outcomes from engineering education". European continuing engineering education: Conceptualizing the lesson learned. Lappalainen, P. (red.). Espoo : SEFI s. 91-100. 10 s.

Avhandlingstitel:
(1998): "Sökandemönster till högskolan: en fallstudie vid Luleå tekniska universitet." 

Nyckelord:
business development. learning. education. undergraduate students.

 
Mest lästa artiklar nu