Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Dominic Power

Dominic Power

Namn: Dominic Power

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

E-postadress: dominic.power[at]kultgeog.uu.se

Webbsida: www.kultgeog.uu.se/about_us/employees/Dominic_Power/

Aktuella projekt:
  1. Director of CIND (Centre for research on Innovation and Industrial Dynamics): www.cind.uu.se

Nyckelord:
ekonomisk geografi. kluster. innovation. kreativa och kulturella näringar. brand.

 
Mest lästa artiklar nu