Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Dominique Anxo

Namn: Dominique Anxo

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Linnéuniversitetet

E-postadress: dominique.anxo[at]lnu.se

Webbsida: lnu.se/forskargrupper/cafo/personal

Aktuella projekt:
  1. Egenföretagare och förälder: Strategier för att kombinera arbetsliv och föräldraledighet (Försäkringskassan).
  2. Working conditions for self-employed an European Perspective.
Tidigare projekt:
  1. Könsskillnaderna på arbetsmarknaden och deras inverkan på kvinnors företagande (VINNOVA).
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011) (A. Mångs and T Ericson): "Kvinnors företagande – en strategi för att lösa livspusslet?" in Kvinnors företagande – Mål eller medel? red. Eva Blomberg, Gun Hedlund och Martin Wottle, SNS förlag 2011. Sidan 266-292.
  • (2011) (A. Mångs and T Ericson): "Företagare på lika villkor - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållande för företagande kvinnor." forthcomin in Linnaeus University Press
  • (2010): "Self employment in Sweden", European Employment Observatory Autumn Review, European Commission, Brussels, 2010.

Nyckelord:
Genus. arbetsvillkor. arbetstid. arbetsfördelning mellan kvinnor och män. föräldrarledighet. företagande. kvinnors företagande.

 
Mest lästa artiklar nu