Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Bengt Köping Olsson

Namn: Bengt Köping Olsson

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Mälardalens högskola

E-postadress: bengt.koping.olsson[at]mdh.se

Webbsida: www.ipr.mdh.se/index.php?choice=staff&id=0384

Aktuella projekt:
  1. Regisserad kompetensutveckling.
    Utveckling och implementering av regisserande ledarskap: Chefsuppgiften att ge sin arbetsgrupp förutsättningar att arbeta självorganiserat.
  2. Kaikaku - innovativ produktionsutveckling
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2011)(Bengt Köping Olsson & Ulrika Florin): "Idea exchange and shared understanding: Tools stimulating thought and conveying ideas." Design principles and practices: An international journal, vol 5, p1833-1874, CG Publisher.
  • (2010) (Tomas Backström, Bengt Köping Olsson): "Kaikaku – a complement to emergence based development." The First International Conference on Design Creativity, Kobe, November, 2010.

Avhandlingstitel:
Time period:
Publication type:
Filter:Journals

Idea exchange and shared understanding: Tools stimulating thought and conveying ideas, Bengt Köping Olsson, Ulrika Florin, Design principles and practices: An international journal, vol 5, p1833-1874, CG Publisher, May, 2011
Beskrivningsspråk i och för kreativ praxis: Idéutveckling under gruppsession, Bengt Köping Olsson, Ph D Thesis, Mälardalen University Press Dissertations, November, 2008 

 
Mest lästa artiklar nu