Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Elin Smith

Elin Smith

Namn: Elin Smith

Titel/tjänst: Adjunkt i företagsekonomi, doktorand

Universitet/högskola/organisation: Högskolan Kristianstad/Lunds universitet

E-postadress: elin.smith[at]hkr.se

Aktuella projekt:
  1. Doktorandstudier inom företagsstyrning och entreprenörskap.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2008): "The sport of governance – A study of Swedish riding schools", European Sport Management Quarterly, Vol. 9, No. 2.
  • (2008) (Collin, S-O.): "Democracy and private property: Governance of a three party public private partnership", Public Organization Review.
  • (2007): "Gender influence on firm-level entrepreneurship through the power structure of boards". Women in Management Review. Vol. 22, No, 3, s 168-186.
  • (2007) (Collin, S-O.): "Window of entrepreneurship – Explaining the influence of corporate governance mechanisms on corporate entrepreneurship in two riding schools", The International Journal of Entrepreneurship & Small Business.

Licentiatuppsatstitel:
(2008): "Corporate Governance and Corporate Entrepreneurship – Empirical studies on Swedish riding schools". ISBN: 91-974946-6-6.  

Nyckelord:
corporate governance. corporate entrepreneurship.