Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Christer Olofsson

Namn: Christer Olofsson

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Sveriges lantbruksuniversitet

E-postadress: christer.olofsson[at]slu.se

Aktuella projekt:
 1. Akademiskt entreprenörskap och venture capital.
 2. En studie av lantbruksföretagetsval mellan diversifiering eller specialisering.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (1994) (P. Davidsson & L. Lindmark): "New Firm Formation and Regional Development in Sweden". Regional Studies, July 1994, s. 395-410.
 • (1997) (R. Cressy): "The Financial Conditions for SMEs - a Swedish case." "Financing SMEs", in Small Business Economics Vol 9 No 2 s 179-194.
 • (1997) (Ö. Fredriksen & C. Wahlbin) "Are venture capitalists firefigfhters? A study of the influence and impact of venture capital firms." Technovation, 17 (9), s 503-511.
 • (2001) (G. Lindström): "Early stage financing of NTBFs: an analysis of contributions from support actors". Venture Capital, Vol 3, No 2 s 151-168.
 • (2004) (R. Ferguson): "Science parks and the development of NTBFs: Location, survival and growth". Journal of Technology Transfer, 29: 5-17 (peer-review journal). Selected for re-publishing in D. Siegel & G. Anderson (eds.), 2006. Technological entrepreneurship. Cheltenham: Edward Elgar Publ.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (1994) (P. Davidsson, & L. Lindmark): "Dynamiken i svenskt näringsliv". Lund, Studentlitteratur.
 • (1995): "Riskkapitalet och de mindre företagen". Ingår i B Johannisson & L Lindmark, red, 1996 Företag - företagare - företagsamhet. Lund: Studentlitteratur.
 • (2001) (B. Berggren & G. Lindström): "Tillväxt och finansiering i mindre företag (Growth and SME financing) In P. Davidsson, F. Delmar and J. Wiklund (red) Företagens tillväxt. Stockholm: SNS Förlag och FSF.
 • (2002) (G. Lindström): "Affärsänglar och teknikbaserade tillväxtföretag". Stockholm: SNS Förlag.
 • (2008) (B. Svensson & R. Ferguson): "Academic entrepreneurship – roles and relations in the venture creation process", Chapter in E. Carayannis, D. Assimakopoulos & K. Masayuki (eds), Innovation Networks and Knowledge Clusters, London and New York: Palgrave.

Avhandlingstitel:
(1969): "Produktutveckling - miljöförankring". Lund  

Nyckelord:
Entreprenörskap. Innovation. Venture capital. Näringslivsdynamik.

 
Mest lästa artiklar nu