Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Sarah Philipson

Namn: Sarah Philipson

Titel/tjänst: Associate Professor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Gävle och Linnéuniversitetet

Institution/avdelning: Avdelningen för Ekonomi

E-postadress: sarahscphilipson[at]mac.com

Webbsida: hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildni...

Aktuella projekt:
 1. Innovation och innovationens roll i samhället
  Baserat på Marx och Schumpeter
 2. Tacit knowing
  innovation baseras på att tacit knowing kan göras till extern reflekterad kunskap. Hur går det till?
 3. Lärande i högre företagsekonomisk utbildning
  Pedagogik baserad på Vygotsky och Polanyi
 4. Marxist business administration:
  In business administration Marxism has always been a very marginal perspective, although there is a clear influence through Schumpeter, Penrose and other main stream authors, as well as "critical" authors like Toni Negri and Adam Arvidsson. However, the Marxist influence has always been rather midiated. I am of the opinion that already what Marx himself, but also Gramsci, Vygotski, Chayanov and other Marxist authors have written have direct relevance for modern business administration. I intend to show the implications for strategy, innovation and branding research.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Zineldin, M. & Philipson, S. (2007), Kotler And Borden Are Not Dead: Myth Of Relationship Marketing And Truth Of The 4P’s, Journal of Consumer Marketing, 24(4), 229-241.
 • Philipson, S. & Oghazi, P. (2013), ”Quantum Leaps - The Resource Based View (RBV) and the School of Industrial Organization (IO) Revisited”, Advances in Management, 6(4), 25-36.
 • Philipson, S. (2016). Radical innovation of a business model : Is business modelling a key to understand the essence of doing business?. Competitiveness Review : an international business journal, 26 (2), 132-146. 10.1108/CR-06-2015-0061.
 • Philipson, S. & Philipson, J. (2016). From Budapest to Berlin – The role of reputation in the market economy. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 28 (2-3), 310-322. 10.1504/IJESB.2016.076647.
 • Philipson, S., Johansson, J. & Schley, D. (2016). Global Corporate Governance: The Maelstrom of Increased Complexity : Is It Possible to Learn to Ride the Dragon?. Journal of Business and Economics, 7 (3), 425-437.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Philipson, S. (2012), “The product development of experiences – scripting”, in Zineldin, M. et al. (2012), ”Relationship Management for the Organization of the Future” Studentlitteratur, Lund, Sweden.
 • Philipson, S. (2012), “From product to services and experiences and back - how traditional marketing is enriched by refocusing”, in Zineldin, M. et al. (2012), ”Relationship Management for the Organization of the Future.” Studentlitteratur, Lund, Sweden.

Avhandlingstitel:
Philipson, S. (1980), Kapitalfunktioner och arbetarnas ställning (in Swedish), doctoral thesis, Linköping Universitet.
 

Nyckelord:
Innovation. Tacit knowing. Learning.

Övriga meriter och information:
19 års erfarenhet av undervisning vid svenska universitet.
25 års erfarenhet som ledande chef i skandinavisk media, telekom, teknik och pappers- och massaindustrin.
Positioner som Group Vice President, VD, CFO och Marketing Manager.

 
Mest lästa artiklar nu