Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Anette Johansson

Namn: Anette Johansson

Titel/tjänst: Doktorand

Universitet/högskola/organisation: Jönköping International Business School

E-postadress: anette.johansson[at]jibs.hj.se

Webbsida: hj.se/personinfo.html?id=1370&lang=sv

Aktuella projekt:
  1. Avhandling om affärsutveckling och innovation i dynamiska miljöer där framtiden är oviss. Hur tänker och agerar beslutsfattare kring affärsutveckling och innovation när man inte har tillgång till information om eventuella marknader?
  2. Affärsutveckling och innovation i den europeiska tidskriftsbranschen.
Tidigare projekt:
  1. Online innovationer på den svenska och finska tidskriftsmarknaden.
  2. The representation of entrepreneurs in audiovisual media - EU projekt.

Avhandlingstitel:
Innovation and business development under uncertainty 

Nyckelord:
Innovation. Business development. Uncertainty. Dynamic industries. Entrepreneurship. Marketing. Magazine industry.

 
Mest lästa artiklar nu