Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Åke Sandberg

Namn: Åke Sandberg

Titel/tjänst: Professor em.

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

Institution/avdelning: Sociologiska institutionen

E-postadress: ake.sandberg[at]sociology.su.se

Webbsida: www.akesandberg.se

Aktuella projekt:
  1. Organisering och styrning i välfärden
Tidigare projekt:
  1. Utopia-projeketet, vid Arbetslivsinstitutet och KTH. Utveckling och innovation inom teknik för utvecklande och effektiva arbeten inom grafisk produktion och medier, ord- och bildbehandling
  2. MITIOR-programmet, Medier, IT och innovation i organisation och arbete; med flera projekt inom IT, internet och digitala/ interaktiva medier. Nationella surveyundersökningar till företag och anställda, samt en särskilt undersökning av klustret IT-företagen i Kista. En rad rapporter publicerades av Arbetslivsinstitutet/ KTH. Rapporter finns förtecknade på hemsidan www.akesandberg.se, och där finns i många fall även digitala, nedladdningsbara versioner
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • Publicerade artiklar kommer att läggas in efter hand. Under tiden kan publikationslista konsulteras på http://www.akesandberg.se/publications/
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2007)(med Fredrik Augustsson-Movitz, Anne Lintala : "IT and telecom companies in Kista Science City, northern Stockholm: activities, networks, skills and qualities", i Worklife in Transition, 2007:1. Stockholm: Arbetslivsinstitut & KTH. pdf-version: http://nile.lub.lu.se/arbarch/aio/2007/aio2007_01.pdf
  • Nordic Lights. Work, management and welfare in Scandinavia (ed.) SNS förlag, Stockholm 2013
    http://www.sns.se/forlag/nordic-lights-work-management-and-welfare-scandinavia
  • Flera artiklar läggs in efter hand. Under tiden kan publikationslista konsulteras på http://www.akesandberg.se/publications/

Avhandlingstitel:
The limits to democratic planning.Knowledge, power and methods in the struggle for the future. Liber Förlag, Stockholm 1975 

Nyckelord:
innovation. företag. organisation. arbetsorganisation. nätverk. it. medier. interaktiva. stockholm.

 
Mest lästa artiklar nu