Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Ivo Zander

Ivo Zander

Namn: Ivo Zander

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Uppsala universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen

E-postadress: ivo.zander[at]fek.uu.se

Webbsida: www.fek.uu.se/institutionen/person.asp?personId=496

Aktuella projekt:
 1. Entreprenörskap i etablerade företag. Detta projekt bygger på enkätdata och undersöker bland annat vilka faktorer som driver överlevnaden av nya produkter och tjänster i etablerade företag.
 2. Innovation i multinationella företag. Projektet utgår från longitudinella patentdata och undersöker framför allt hur utländska dotterbolag bidrar till teknikutveckling och förnyelse i det multinationella företaget.
 3. Entreprenörskap på den kulturella arenan. Detta nyligen startade projekt utgår från ett omfattande datamaterial hos Stiftelsen framtidens kultur för att undersöka hur "framing" och andra variabler påverkar sannolikheten att få finansiellt stöd.
 4. Förändringar i den globala ekonomin och deras påverkan på svenska multinationella företags organisation och strategier.
 5. Organisatorisk dynamik i högteknologiska start-ups, med särskilt fokus på utvecklingen av vertikal och horisontell integration.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Blomkvist, K., Kappen, P. & Zander, I. (2010) Quo vadis? The entry into new technologies by foreign subsidiaries of the multinational corporation. Journal of International Business Studies, 41 (9): 1525-1549.
 • Blomkvist, K., Kappen, P. & Zander, I. (2014) Win, place, or show? How foreign market entry strategies contribute to the technological growth of the multinational corporation. Long Range Planning, 47 (1-2): 16-31.
 • Blomkvist, K., Kappen, P. & Zander, I. (2014) Superstar inventors – Towards a people-centric perspective on technological renewal in foreign subsidiaries of the multinational corporation. Research Policy, 43 (4): 669-682.
 • Blomkvist, K., Kappen, P. & Zander, I. (2017) Gone are the creatures of yesteryear? On the diffusion of technological capabilities in the ‘modern’ MNC. Journal of World Business, 52 (1): 1-16.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • 2010 Czernich, Christian & Zander, Ivo. “The Framing of New Business Concepts in Established Corporations – An Exploratory Investigation.” In C. Holmquist & J. Wiklund (Eds.), Entrepreneurship and the Creation of Small Firms: Empirical Studies of New Ventures. Edward Elgar.
 • 2011 Scherdin, Mikael & Zander, Ivo (Eds.). Art Entrepreneurship. Edward Elgar.

Nyckelord:
Intraprenörskap. Innovation. Multinationella företag. Entreprenörskap.

 
Mest lästa artiklar nu