Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Magnus Ljung

Namn: Magnus Ljung

Titel/tjänst: AgrD / statskonsulent

Universitet/högskola/organisation: Sveriges lantbruksuniversitet

E-postadress: magnus.ljung[at]slu.se

Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2007) (Cornett, A. & Federighi, P.) (Eds.): "Regional Knowledge Management. Promoting regional partnership for innovation, learning and development." Final report from the EU-project ReKnoMa. Brussel: EU-Commission.
  • (2009) (Stigson, M. & Strandell, M.): "Att bygga kapacitet genom nätverk – fallet Meny". In Frankelius, P & Vogel, O. (Eds.) Värdeskapande möten. Stockholm: Liber förlag.
  • (2006): "Kunskapsprocesser i ett hållbart jordbruk – framväxten av nya kunskaps- och informationssystem inom svenskt jordbruk." En förstudie. Slutrapport av förstudieprojekt finansierat av Ekhagastiftelsen. SLU. Opublicerad.
  • Bergeå, H., Caselunghe, E., Nordström Källström, H. & Ljung, M. 2011. Rådgivning om naturvård som affärsidé. Fakta Jordbruk, SLU, nr 3. 2011.

Avhandlingstitel:
(2001): "Collaborative learning for sustainable development of agri-food systems." Agraria 308. Dissertation at the Department of Landscape Planning Ultuna, SLU. Uppsala: SLU. 

Nyckelord:
Collaborative learning. Action research. Knowledge systems. Agricultural extension. Natural resource management.

 
Mest lästa artiklar nu