Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lars Silver

Namn: Lars Silver

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Umeå universitet

Institution/avdelning: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

E-postadress: lars.silver[at]infra.kth.se

Aktuella projekt:
  1. Den europeiska sparbanksrörelsen - sparbanker lokalt och regionalt. Det finns många olika uppsättningar av sparbanker i Europa. Projektet syftar till att öka kunskapen om dessa för att få perspektiv på den svenska utvecklingen.
  2. Sparbankerna och samhällsnyttan. Ett projekt som i ett brett perspektiv undersöker svenska sparbanker utifrån bland annat ett ägarperspektiv. Vem äger den lokala sparbanken? Vad bidrar sparbanken med? Detta är av intresse såväl på bankmarknaden som i ett lokalt perspektiv.
  3. Kreditförsörjning av mindre företag. En paraplytitel för ett antal undersökningar kring bland annat relationen mellan banker och mindre företag samt forskning kring riskkapital, affärsänglar och statliga inititativ.
  4. Kapitalförsörjning till företag i ett regionalt perspektiv. Hur påverkar den lokala kontexten kapitalförsörjning till mindre företag. Ett särskilt fokus ligger på områden utanför storstäderna.
  5. Norrtäljemodellen. En praktisk applicerbar metod för att arbeta med lokala aktörer (sparbanker, kommuner, företag) för att stimulera företagande. Utövad i olika kommuner under ett tiotal år tillsammans med en större grupp forskare.

Avhandlingstitel:
(2001): "Credit Risk Assessment in Different Contexts – the Influence of Local Networks for Bank Financing of SMEs".  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
kredit. finansiering. lokala företag. kapitalförsörjning. Norrtäljemodellen.

 
Mest lästa artiklar nu