Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Jan Forslin

Namn: Jan Forslin

Titel/tjänst: Professor emeritus

Universitet/högskola/organisation: Kungliga tekniska högskolan

E-postadress: jan.forslin[at]indek.kth.se

Webbsida: www.indek.kth.se

Aktuella projekt:
  1. Arbete som en värdeskapande process.
  2. Kreativitet och kunskapsbildning.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
  • (2008) (Kira, M.): "Seeking regenerative work in the post-bureucratic transition." Journal of Organizational Change Vol 21 No. 1, s. 76-91.
Publicerat, böcker/rapporter:
  • (2011): "Teknologi og mennesker – Hvordan skape et bærekraftig og fornyende arbeid?" I A Skogstad & S Einarsen (red) Det gode arbeidsmiljøet. Krav og utfordringar. Bergen: Fagboksforlaget
  • (2009): "Arbetsvetenskap – hälsa och effektivitet." I Andersson I & G Eilertsen (red). Folkhälsa som tvärvetenskap – möten mellan ämnen. Lund: Studentlitteratur.
  • (2002) (Docherty, P. & Shani, A:) (Eds.): "Creating Sustainable Work Systems: Emerging Perspectives and Practices." London: Routledge.
  • (2004) (Gulbrandsen, A.) (red): "Om skapande yrkesutøvelse." En nyskaping innen academia. SkY skrift nr 1. Bergen: Universitetet i Bergen.

Nyckelord:
kreativitet. ledarskap. arbetsformer.

 
Mest lästa artiklar nu