Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Tiziana Sardiello

Tiziana Sardiello

Namn: Tiziana Sardiello

Titel/tjänst: Filosofie doktor

Universitet/högskola/organisation: Stockholms universitet

Institution/avdelning: Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE)

E-postadress: tiziana.sardiello[at]score.su.se

Avhandlingstitel:
(2011): "Playing the Matching Game. An Institutional Analysis of Executive Recruitment and Selection in Software Start-ups: Silicon Valley and Stockholm."  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
ägande, ledning och styrning. social innovation.