Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Roger Svensson

Namn: Roger Svensson

Titel/tjänst: Docent

Universitet/högskola/organisation: Institutet för näringslivsforskning (IFN)

E-postadress: roger.svensson[at]ifn.se

Webbsida: www.ifn.se

Aktuella projekt:
 1. Kommersialisering av patent. Baserat på en unik databas över svenska patent som ägs av småföretag och uppfinnare genomförs en rad olika studier som undersöker vad som händer med patenten. Hit hör kommersialisering av patent, förnyelse av patent, val av kommersialiseringssätt (nytt företag, existerande företag, licens, försäljning).
 2. Immateriella rättigheter. I detta projekt undersöks immateriella rättigheter ur ett ekonomiskt perspektiv. Frågorna som undersöks är främst policy-relevanta. Vad är det som motiverar immateriella rättigheter? Vilka verktyg har beslutsfattare till hands för att justera styrkan på immateriella rättigheter? När fungerar alternativ, t.ex. Open Source, istället för immateriella rättigheter?
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011): "Commercialization, Renewal and Quality of Patents." Economics of Innovation and New Technology, forthcoming.
 • (2007): "Commercialization of Patents and External Financing during the R&D-Phase." Research Policy, Vol 36, No 7, s 1052-69.
 • (2010) (med Pontus Braunerhjelm): "The Inventor's Role: Was Schumpeter Right?" Journal of Evolutionary Economics, Vol 20, s 413-44.
 • (2011): "Publicly-Funded R&D-Programs and Survival of Patents." Applied Economics, forthcoming.
 • (2008): "Innovation Performance and Government Financing." Journal of Small Business and Entrepreneurship, Vol 21, No 1, s 95-116.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2010): "New Start-Up Firms among Swedish Patent Holders." s 11-32 i Carin Holmquist och Johan Wiklund (red), Entrepreneurship and the Creation of Small Firms, Edward Elgar.
 • (2011): "När är statligt stöd till innovativa företag och entreprenörer effektivt?" Stockholm: Svenskt Näringsliv.
 • (2009): "Konsekvenser av konkurrensutsatt statlig finansiering av universitet och högskolor" Ekonomisk Debatt, Vol 37, No 2, s 28-36.
 • (2008): "Tillväxt genom forskning - vad säger forskningslitteraturen?" Stockholm: Svenskt Näringsliv.
 • (2011): "Statligt venture kapital i stort behov av omstrukturering" Ekonomisk Debatt, Vol 39, No 7.

Nyckelord:
Patent. Uppfinnare. Immateriella rättigheter. Kommersialisering. Statlig finansiering. Venture kapital. Kommersialiseringssätt.

 
Mest lästa artiklar nu