Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Charlotte Norrman

Charlotte Norrman

Namn: Charlotte Norrman

Titel/tjänst: Ekonomie doktor, lektor

Universitet/högskola/organisation: Linköpings universitet

Institution/avdelning: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

E-postadress: charlotte.norrman[at]liu.se

Aktuella projekt:
 1. "Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk” (Constellation-based business model design for agricultural companies), Stiftelsen Lantbruksforskning 2017-2020
 2. Grönovation i praktiken (Grenovation in practise), Vinnova, 2017
Tidigare projekt:
 1. Uppfinningars betydelse för Sverige - utredningsprojekt med Per Frankelius som vi gjorde på uppdrag av SUF. Rapporten finns i Vinnovas rapportserie, VR 2013:3
 2. Grönovation I och II
  se www.gronovation.com
 3. NovaMedTech I och II
  se www.novamedtech.se
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Bergek, A. & Norrman, C.: Integrating the supply and demand sides of public support to new technology-based firms, Science and Public Policy, First published online: November 19, 2014.
 • Norrman, C. & Bager-Sjögren, L.: Entrepreneurship policy to support new innovative ventures: Is it effective? International Small Business Journal, vol. 28, nr 6, 2010, s. 602–619.
 • Norrman, C. & Klofsten, M.: An entrepreneurship policy programme: implications and expectations, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Vol. 10, nr 1, 2009 , s. 33–42.
 • Bergek, A. & Norrman, C,: Incubator best practice: A framework, Technovation 28, 2008, pp. 20–28. (Denna artikel har belönats av Emerald för “most cited papers”)
 • Norrman, C. & Klofsten, M.: Seed funding for innovative ventures: A survey of selection mechanisms for a public support scheme, The International Journal of Entrepreneurship and Innovation. Vol. 9, No 1, 2008, pp. 11–19.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Frankelius, Norrman och Parment, "Marknadsföring - vetenskap och praktik" (Lund: Studentlitteratur, 2015)
 • Norrman, C. Öberg, C. och Hult, P. (2015): Barriers for biomedical engineering commercialization in New Technology-Based Firms in the New Millenium, XI, Emerald
 • Frankelius, P. & Norrman, C.: Uppfinningars betydelse för Sverige, (Stockholm: Vinnova rapport VR 2013:03). (se även http://www.vinnova.se/sv/Aktuellt--publicerat/Publikationer/Produkter/Uppfinningars-betydelse-for-Sverige/ )
 • Klofsten, M. & Norrman, C.: An Integrated Approach to Measuring the Development of High Technology Firms in High Technology Entrepreneurship, A Festschrift for Ray Oakey, (University Press, 2013).
 • Norrman, C. & Johansson, C.: Effekter av ESF-projekt i: (ed) Burlin, G., Svensson, L., Jansson, S. & Sjöberg, K.: Att fånga effekter av program och projekt. (Lund: Studentlitteratur, 2013). Boken är även översatt till engelska: Effects of ESF projects in Capturing effects: of projects and programmes / [ed] Lennart Svensson, Göran Brulin, Sven Jansson, Karin Sjöberg ; translation: Brian Turner, Lund: Studentlitteratur, 2013, 117-130

Avhandlingstitel:
(2008): "Entrepreneurship Policy – Public Support for Technology-Based Ventures"  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Licentiatuppsatstitel:
Norrman, C. (2005). Publicly Financed Support of Technology-Based Ventures. Licentiate thesis Linköping: Linköping University. (se även http://libris.kb.se/bib/10052200 ) 

Nyckelord:
Teknikbaserat företagande, NTBF. Innovation. Policy. Entreprenörskap. Tidiga utvecklingsskeden. Lantbruk. Avknoppningsföretag. Kommersialisering. Inkubatorer. Innovationssystem.

Övriga meriter och information:
Jag har arbetat med entreprenörskapsfrågor både teoretiskt och praktiskt sedan 1998. 2003 började jag forska på innovations- och entreprenörskapsstöd till teknikbaserade företag i tidiga utvecklingsskeden och disputerade på en avhandling kring detta 2008. Efter detta har jag breddat mig mot exempelvis socialt entreprenörskap och mot kommersialisering av tillämpad forskning. Jag har även haft flera uppdrag som följeforskare, t ex NovaMedTech (kommersialisering av medicinsk teknik) och Ungas Innovationskraft (fokus på ungas entreprenörskap).

På senare år har jag intresserat mig för innovation i lantbruket och jag har jobbat med detta inom Grönovationsprojekten och min nuvarande finansiering från stiftelsen lantbruksforskning. Här ligger fokus på innovation samt på entreprenörskap och verktyg för t ex affärs- och affärsmodellutveckling inom denna sektor.

Min praktiska erfarenhet av entreprenörskap består främst i att jag före mina doktorandstudier var med i grundarteamet som byggde upp Teknikbyn i Västerås. Under min tid i teknikbyn växte parken från 6 till 130 företag. I min nuvarande roll som lektor på LiU undervisar jag i entreprenörskap och idékvalificering samt i industriell organisation. Jag handleder även så kallade entreprenöriella examensarbeten - d v s examensarbeten som görs av blivande civilingenjörer i syfte att reda ut frågor kring det egna företagandet eller den egna entreprenörskapsprocessen. Flera av dessa studenter har suttit i eller sitter i inkubatorn Lead.