Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Hans Landström

Hans Landström

Namn: Hans Landström

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Lunds universitet

E-postadress: hans.landstrom[at]fek.lu.se

Webbsida: www.entrepreneur.lu.se

Avhandlingstitel:
(1987): "Utvecklingsförlopp och finansiellt handlande i unga innovationsbaserade företag".  (ESBRIs sammanfattning av avhandlingen)

Nyckelord:
Entrepreneurial Finance. Venture Capital. Business Angels. Entrepreneurship Theory. Entrepreneurship Education and Learning.