Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Lars Coenen

Namn: Lars Coenen

Titel/tjänst: Associate Professor

Universitet/högskola/organisation: Lunds universitet

Institution/avdelning: CIRCLE

E-postadress: lars.coenen[at]circle.lu.se

Webbsida: www.circle.lu.se

Aktuella projekt:
 1. Att möjliggöra en övergång till bioekonomi: dynamik i innovationssystem och policy

  Forskningsprojektet, som finansieras av Energimyndigheten, fokuserar på frågan “Vad främjar respektive hindrar utveckling och införande av integrerade bioraffinaderier i Sverige?”. Projektet kommer att bidra till litteraturen om övergång till hållbarhet genom att undersöka inverkan av etablerade och framväxande industrier, förordningar samt regionala kontexter i en övergång till bioraffinaderier och biodrivmedel. Genom att jämföra svenska och internationella bioraffinaderier kommer en grundlig undersökning av begränsande faktorer och utvecklingsperspektiv för integrerade bioraffinaderier i Sverige att ske. Detta kommer att hjälpa intressenter som är involverade i det pågående arbetet med att minska användandet av fossila bränslen, men även stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen kring bioekonomi.
 2. Governance of Urban Sustainability Transitions: Advancing the role of living labs (finansieras av JPI Urban Europe)

  European cities face a pressing challenge – how can they provide economic prosperity and social cohesion while achieving environmental sustainability? In response, new collaborations are emerging in the form of ‘living labs’– sites devised to design, test and learn from social and technical innovation in real time. Our aim is to examine, inform and advance the governance of sustainability transitions through urban living labs (ULL). ULL are proliferating rapidly across Europe as a means through which public and private actors are testing innovations in buildings, transport and energy systems. Yet despite the experimentation taking place on the ground, we lack systematic learning across urban and national contexts about their impacts and effectiveness. We have limited knowledge on how good practice can be scaled up to achieve the transformative change required. This project will bring together leading European partners to create a systematic framework for evaluating the design, practices and processes of ULL to enable the comparative analysis of their potential and limits. This knowledge will be co-produced with policy-makers and practitioners across Europe, with the explicit intention of providing new insights into the governance of urban sustainability and improving the design and implementation of ULL in order to realise their potential.
 3. Grön samhällsutveckling – industri och energisystem i omvandling (finansieras av Energimyndigheten)

  Det finns ett behov av (1) djupare vetenskaplig förståelse av långsiktig grön utveckling i industrin och energisystemet, samt omgivande institutioner, (2) bättre kunskap om möjligheterna till långtgående
  utsläppsminskningar i basindustrin, och (3) industrins och energisystemets ömsesidiga beroenden och möjligheter till samtidig utveckling (samevolution). Forskningen kommer att göra vetenskapliga bidrag kring teori och metod för förståelsen av grön utveckling i basindustrin, dess samspel med energisystemet, och ge underlag
  för utvecklingen av framtida policystrategier. För detta ingår studier av den biobaserade industrin och den koldioxidintensiva industrin m a p möjligheter till åtgärder och integration med omgivande energisystem, samt möjliga utvecklingsvägar och strategier för styrning och policy. Vem kan göra vad, hur, och när? Forskningen är unik och nydanande med sitt fokus på basindustrin och genom den tvärvetenskapliga kombinationen av fyra excellenta forskargrupper.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • Coenen, L., Moodysson, J., Martin, H. (forthcoming): Path renewal in old industrial regions: possibilities and limitations for regional innovation policy. Regional Studies
 • Binz, C., Truffer, B. and Coenen, L. (2014): Why space matters in technological innovation systems – The global knowledge dynamics of membrane bioreactor technology. Research Policy Vol. 43, Issue 1, 138-155
 • Coenen, L., Benneworth, P. Truffer, B. (2012): Toward a spatial perspective on sustainability transitions. Research Policy Vol. 41, 968-979

 • Truffer, B., Coenen, L. (2012): Environmental Innovation and Sustainability Transitions in Regional Studies. Regional Studies, Vol. 46, Issue 1, 1-21 (awarded 2013 Regional Studies Association Best Paper Award by the editorial board of Regional Studies)
 • Asheim, B.T. & Coenen, L. (2005): Knowledge Bases and Regional Innovation Systems: Comparing Nordic Clusters. Research Policy, 34, 1173-1190.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • Avdeitchikova, S., Coenen, L. (2015): Commercializing clean technology innovations – the emergence of new business in an agency-structure perspective. In Kyrö, P. et al. (eds.) Handbook of entrepreneurship and sustainable development, Edward Elgar
 • Asheim, B.T., Coenen, L. & Moodysson, J. (forthcoming): Methods and applications of regional innovation systems analysis. In Karlsson, C. and Andersson, M. (eds.) Handbook of research methods and applications in economic geography, Edward Elgar
 • Vang, J., Chaminade, C., Coenen, L. (2008): Learning from the Bangalore Experience: The Role of Universities in an Emerging Regional Innovation System. in D'Costa, A. and Parayil, G. (eds.) (2008) New Asian Dynamics of Science, Technology and Innovation (ST&I). Palgrave Macmillan series in 'Technology, Globalization and Development'.
 • Coenen, L., Asheim, B.T., Benner, M., Ljungh, B. (2007): Innovation i Gränsland. In Laestadius, S., Nuur, C. and Ylinenpää, H. (eds.) (2007), Regional Växtkraft i en Global Ekonomi: Det Svenska Vinnväxtprogrammet. Santerus Academic Press, Stockholm, 219-237

Avhandlingstitel:
Coenen, L. (2006): Faraway so Close! The Changing Geographies of Regional Innovation. PhD thesis. Department of Social and Economic Geography, Lund University.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Innovationssystem. Sustainability Transitions. Ekonomisk geografi. Kluster.

Övriga meriter och information:
Coordinator for one of five CIRCLE Research Platforms: Innovation and Sustainable Transitions