Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad?

Svante Andersson

Namn: Svante Andersson

Titel/tjänst: Professor

Universitet/högskola/organisation: Högskolan i Halmstad

Institution/avdelning: Sektionen för ekonomi och teknik

E-postadress: svante.andersson[at]hh.se

Aktuella projekt:
 1. International growth in the healthcare technology sector - The importance of entrepreneurial teams and local and global networks (Finansierat av Vetenskapsrådet):
  The aim of this project is to develop a better understanding of how the international expansion of small companies is related to growth. We will study companies that belong to the healthcare technology sector regarding their international growth. Our pilot studyshows the importance of individuals with different competences within the company, and how they complement and integrate with
  different actors outside the company. We will investigate how different individuals cooperate and affect the company?s international growth. The pilot study shows the importance of relations outside the company. Both informal and formal networks? influence on companies? international growth will be studied. Methodologically, case studies will be used to investigate the extreme cases that companies with fast international growth imply as well as quantitative methods to identify clusters of companies with similar international growth strategies. The project is included in an international study where international growth companies in different countries will be compared. Theoretically the study aims at contributing to the field of international entrepreneurship, where the
  research group is well established. Previous studies have challenged the traditional theory that has toned down the importance of individuals/entrepreneurs. Our aim is to contribute to theory-building by combining international growth, entrepreneurial teams, as well as formal and informal networks within this industry.
 2. Born Globals — an innovative approach to business creation in international networks (Finansierat av KK-stiftelsen):
  Forskningen om Born Global-företag behandlar företag som redan vid starten ser hela världen som sin bas för sin verksamhet. Genom att på ett innovativt sätt orkestrera resurser i nätverk med strategiska partner uppnår företagen en stark tillväxt med en relativt liten egen resursbas, Born global företagen kan utgöra en förebild för hur den ökade globalisering kan ses som en möjlighet för olika organisationer att utveckla sin verksamhet.

  Forskningen om Born Global har bedrivits vid Högskolan i Halmstad i omkring 10 år och har medverkat till att högskolan byggt upp en stark internationell position i forskningsområdet internationellt entreprenörskap.

  Forskningsområdet har en stark anknytning till grundutbildningen och har medverkat till forskningsanknytning och samverkan med näringsliv i bland annat kandidatprogrammet i internationell marknadsföring, magisterprogrammet i internationell marknadsföring och mastersprogrammet i innovationsledning och affärsutveckling.

  Born Global forskningen är central inom forskningsmiljön CIELs verksamhet. I tidigare projekt har fokus legat på företagens innovativa marknadsstrategier, medan föreliggande projekt tar ett helhetsgrepp om Born Global företagens innovativa förmåga. Projektet är strategiskt viktigt för CIEL eftersom det knyter samman forskning om företagsekonomi/marknadsföring och industriell organisation. I projektet betonas att processen att utforma innovativa erbjudande är sammanflätat med processen att föra ut erbjudandet till kunden.

Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2000): "Internationalization of the Firm from an Entrepreneurial Perspective". International Studies of Management & Organization, Vol. 30, No. 1, s 65-94.
 • (2003) (Wictor, I.): "Innovative internationalisation in new firms – Born Globals the Swedish case". Journal of International Entrepreneurship. Vol 1, No 3. s 249-276.
 • (2004): "Internationalization in different industrial contexts". Journal of Business Venturing. Vol 19. No. 6. s 851-875.
 • (2011) (Florén, H.): "Differences in managerial behavior between small international and non-international firms". Journal of International Entrepreneurship.Vol 9. No 3. s 233-258.
 • (2011): "International entrepreneurship, born globals and the theory of effectuation". Journal of Small Business and Enterprise Development. Vol. 18. No. 3, s 627 - 643
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2001):" "Det växande företaget", Studentlitteratur, Lund.
 • (2009) (Svensson, G.) (eds): "Glocal Marketing", Studentlitteratur, Lund.
 • Andersson, S. 2010. International Entrepreneurship and the Theory of Effectuation, in Holmquist, C. and Wiklund, J. (eds) Entrepreneurship and the Creation of Small Firms. Edward Elgar, Northampton, MA, s 175-191.
 • (2011): "International Growth Strategies in Different marketing Contexts". In Nummela, N (ed) International Growth of Small and Medium Enterprises, Routledge, New York, NY, s 97-114.

Avhandlingstitel:
(1996): "Internationalisering som entreprenörshandling", Doctoral dissertation, Linköping University, Linköping.  (ESBRIs sammanfattning av avhandlingen)

Nyckelord:
Born Global. Internationalisering. Tillväxt . Marknadsföring. Entreprenörskap.