Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag
Vem gör vad? Anders Isaksson

Anders Isaksson

Namn: Anders Isaksson

Titel/tjänst: Universitetslektor

Universitet/högskola/organisation: Chalmers tekniska högskola

Institution/avdelning: Teknikens ekonomi och organisation

E-postadress: anders.isaksson[at]chalmers.se

Webbsida: www.chalmers.se/sv/personal/Sidor/anders-isaksson.aspx

Aktuella projekt:
 1. Har under lång tid fokuserat min forskning på gränslandet mellan finansiering och entreprenörskap, och då framförallt riskkapital och venture capital. Min doktorsavhandling (från 2006) var en studie av den svenska venture-capitalmarknadens utveckling och hur riskkapitalister och entreprenörer arbetar tillsammans för att skapa tillväxt. På senare tid har jag även arbetat med frågor kring miljöteknik, hållbarhet och socialt ansvarstagande inom venture-capitalsektorn.
 2. En väl fungerande venture capital-marknad anses allmänt ha stor betydelse för framväxten av nya tillväxtföretag. Oftast framhävs venture capital-företagets kombinerade bidrag av kapital och engagemang – det kompetenta kapitalet – som en förklaring. I denna studie har drygt 100 venture capital-finansierade företag följts från den första investeringen till exit. Frågor som undersöks är om det går att se någon effekt av venture capital-företagens engagemang och värdeskapande på deras investeringars tillväxt och lönsamhet. Är venture capital mest en fråga om att hitta vinnare eller skapar man också vinnare? Hur kompetent är det ”kompetenta kapitalet”?
Tidigare projekt:
 1. Min forskning kretsar kring entreprenörskap och riskkapital (venture capital) och min doktorsavhandling (från 2006) är en studie av den svenska venture capital marknadens utveckling och hur riskkapitalister och entreprenörer arbetar tillsammans för att skapa tillväxt.
Publicerat, tidskrifter/konferensbidrag:
 • (2011): "Venture capital investments in the development of clean technologies: early conceptualization and estimation of the effects". Paper presented at the 56th annual ICSB World conference, Stockholm, Sweden, 15-18 June 2011.
 • (2011): "Responsible investments in private equity: A cross-cultural comparison of environmental, social and corporate governance considerations in private equity". Paper presented att the PRIMistra/SIRP Academic Conference 2011, Sigtuna, Sweden, 26-28 September 2011.
 • (2006): “Exit strategy and the intensity of exit-directed activities among venture capital-backed entrepreneurs in Sweden”. In: Venture Capital: A European Perspective. Gregoriou G.N., Kooli M. and Kräussl R. (eds). Elsevier. October 2006.
 • (2004) (Cornelius, B., Landström, H. and Junghagen, S.): "Institutional theory and contracting in venture capital: The Swedish experience". Venture Capital 6(1): s 47-71.
 • (2004): "How do governance and trust affect performance in venture capital relationships?" Paper presented at the Babson-Kauffman Entrepreneurship Research Conference, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, June 2004.
Publicerat, böcker/rapporter:
 • (2010): "Staten som venture-capitalist: En sammanställning av internationell empirisk forskning om effekter av offentlig sektors medverkan i venture-capital marknaden". I Tillväxtanalys (ed) Staten och riskkapitalet (Dnr 2009/055), Tillväxtanalys: Östersund.
 • (2002) (Nilsson, H. & Martikainen, T.): "Företagsvärdering med fundamental analys." (Lund: Studentlitteratur). ISBN: 91-44-00548-2 .
 • (2001) (Christensen C.E., Hougaard Jensen, S.E., Bennedsen M. and Nielsen B.): Seed Capital in the Nordic Countries: Best Practice. CEBR REP 2001-2. Copenhagen: Centre for Economic and Business Research.
 • (1999): "Effekter av venture capital i Sverige" [Effects of venture capital in Sweden]. NUTEK B 1999:03, (Stockholm: NUTEK).
 • (1993): "Insiderspekulation på Stockholms fondbörs". Skriftserien - Stiftelsen för börsrätt (Stockholm: Juristförlaget).

Avhandlingstitel:
(2006): "Studies on the venture capital process". Ph.D. dissertation, Umeå School of Business. ISBN: 91-7264-160-6.  (ESBRIs artikel om avhandlingen)

Nyckelord:
Venture capital. Riskkapital. Cleantech. Miljöteknik. Sustainability. Responsible investments. Growth.

Övriga meriter och information:
Arbetade under 1999-2001 som ämnessakunnig på Näringsdepartementet i frågor som rörde riskkapital och entreprenörskap.